Rozliczanie płacy minimalnej i delegacji w oparciu o raport przekroczeń granic w systemie Navifleet