Udostępnienie widoku pozycji pojazdów w systemie monitorowanie pojazdów Navifleet jest bardzo intuicyjne i pozwala zarówno na udostępnienie czasowe jak i takie bez terminu ważności.