Moduł w sprzedaży od 2022 roku!


Moduł Analiza stylu jazdy to technologia, która analizuje styl jazdy kierowców oraz wspiera ich w poprawianiu swoich zachowań za kierownicą. Z tego artykułu dowiesz się w jaki sposób odczytywać informacje dostarczane przez moduł i analizować styl jazdy danego kierowcy.

Jak zidentyfikować najmniej ekonomicznych kierowców?

Aplikacja Navifleet tworzy ranking najmniej ekonomicznych kierowców. Domyślnie kierowcy są prezentowani wg oceny EKO (od najniższej do najwyższej).

Na ocenę EKO składają się oceny cząstkowe z poszczególnych kategorii:

  • Przyspieszanie - ocenia w jaki sposób kierowca rozpędza pojazd.
  • Hamowanie - ocenia sposób kierowca wytraca prędkość.
  • Prędkość - ocenia skłonność kierowców do łamania ograniczeń prędkości.
  • Gaz-Hamulec - ocenia tendencję do niepotrzebnego rozpędzania pojazdu.
  • Biegi - ocenia jak często kierowca jeździ na zbyt niskim biegu.
  • Postoje - ocenia skłonność kierowcy do gaszenia silnika na dłuższych postojach.

Umieszczając kursor na średniej ocenie danego kierowcy w rankingu, otrzymujemy oceny cząstkowe poszczególnych czynników wpływających na ekonomię jazdy.W rankingu nieekonomicznych kierowców wyświetlone są także informacje kontekstowe, takie jak dystans objęty oceną oraz uzyskana przez kierowcę średnia spalania. Dodatkowym  parametrem jest estymowana Potencjalna oszczędność [l/100km], która mówi o tym, ile paliwa dany kierowca mógł oszczędzić, gdyby nie popełnił błędów wykrytych przez system.


Ranking można sortować według wszystkich wyświetlanych parametrów.

Jak zidentyfikować najmniej bezpiecznego kierowcę?

Kolejny ranking tworzony przez aplikację Navifleet dotyczy najmniej bezpiecznych kierowców. Ranking jest budowany dynamicznie spośród wybranych kierowców w danym okresie.

Bezpieczeństwo jazdy jest oceniane na podstawie częstotliwości gwałtownych hamowań oraz jazdy z prędkością istotnie większą niż pozwalają na to ograniczenia na znakach. Drobne przekroczenia prędkości są pomijane i nie wpływają na ocenę kierowcy. 


Dodatkowo, w rankingu widzimy dane pomocnicze pozwalające zdiagnozować przyczynę określenia kierowcy jako niebezpieczny.


Pozycja Gwałtowne hamowania (1) mówi o tym jaki procent wszystkich hamowań został wykonany w sposób gwałtowny. Dystans powyżej limitu prędkości (2) obrazuje nam jaka część trasy była pokonana szybciej, niż pozwalają na to przepisy (ocena nie uwzględnia drobnych przekroczeń prędkości), natomiast Średnie przekroczenie (3) to informacja o ile za szybko jeździ dany kierowca. Wartość jest obliczana na podstawie wykrytych fragmentów jazdy istotnie szybciej, niż pozwalają na to ograniczenia prędkości na znakach.

Trend stylu jazdy – indywidualne statystyki

Po kliknięciu na danego kierowcę (zarówno w rankingu ekonomiki, jak i bezpieczeństwa) aplikacja wyświetli na okno Trendu stylu jazdy. To nic innego jak szczegółowe informacje na temat stylu jazdy wybranego kierowcy i popełnianych przez niego błędów.

Moduł daje nam możliwość szybkiej zmiany kierowcy (1), sposobu wyświetlania informacji (2) oraz okresu, z którego pochodzą wyświetlane dane (3).

Znajdujący się poniżej wykres słupkowy prezentuje jak zmieniała się ocena kierowcy w wybranym okresie. Po wyborze jednego ze słupków, jesteśmy w stanie zweryfikować wszystkie czynniki wpływające na ocenę. W polu Szczegóły oceny zostały przedstawione oceny cząstkowe (w tym przypadku za dany tydzień) obejmujące Przyspieszenie, Hamowanie, Prędkość, Gaz-hamulec, Biegi oraz Postoje.


Po kliknięciu na wybraną ocenę szczegółową otrzymamy listę najpoważniejszych błędów w danej kategorii. Pierwszym parametrem jest Przyspieszenie. Charakterystyka błędów zawiera: Czas wystąpienia (1), Zakres prędkości (2), Czas trwania (3) oraz Wartość błędu proporcjonalna do zakresu prędkości i gwałtowności manewru (4). Co więcej, klikając znacznik (5) możemy podglądnąć na mapie odcinek trasy, na którym wystąpił błąd. Analogicznie prezentuje się charakterystyka błędów w kategorii Hamowanie.

Podczas analizy błędów z kategorii Przyspieszenie niezwykle wartościowe jest połączenie Zakresu prędkości oraz Czasu trwania. Dzięki temu możemy sobie zwizualizować jak dynamiczne było przyspieszenie (w jakim czasie wzrastała prędkość).Na liście błędów związanych z Prędkością, możemy przeanalizować następujące dane: Czas wystąpienia (1), Czas trwania (2), Prędkość średnią z odcinka pokonanego za szybko (3), Średnie przekroczenie prędkości względem ograniczeń na drodze (4) oraz Wartość błędu, proporcjonalnego do długości i wagi przekroczenia (5). Tak jak w powyższym przypadku, mamy również możliwość podglądu danego odcinka trasy na mapie (6).


Błędy w kategorii Gaz-Hamulec to odzwierciedlenie płynności jazdy i zdolności do unikania niepotrzebnego rozpędzania pojazdu, zaraz po którym nastąpiło hamowanie . Oprócz Czasu wystąpienia (1), Wartości błędu (3) i podglądu odcinka trasy na mapie (4), aplikacja daje nam możliwość zweryfikowania jak zmieniała się prędkość (2). Dla przykładu, pierwszy błąd polega na dynamicznym przyspieszeniu z 128 km/h do 145 km/h i ponownym wyhamowaniu do prędkości początkowej w bardzo krótkim czasie. Kierowca jest karany tylko wtedy, gdy rozpędzał pojazd przy użyciu pedału gazu.


Prawidłowe pokonywanie wzniesień, tj. rozpędzanie “z góry” i zwalnianie “pod górę” nie jest karane.Kolejną kategorią błędów są Biegi. W tym przypadku, kluczowymi informacjami są: Wykryty numer biegu (1) oraz Rekomendowany numer biegu (2). Czas trwania mówi nam o tym jak długo kierowca jechał ze zbyt niskim biegiem a znacznik pozwala prześledzić dany odcinek trasy na mapie.Ostatnią kategorią błędów są Postoje. W aplikacji możemy dokładnie sprawdzić ile trwał dany, błędny postój (z włączonym silnikiem), w jakim odbył się miejscu i w jakich warunkach występował.

Ocena całej floty

W widoku głównym funkcjonalności Ecodriving, mamy pod kontrolą również to jak zmieniała się średnia ocena wszystkich kierowców (zbiorczo), wraz z ilością spalonego paliwa oraz potencjalnymi oszczędnościami.

Za pomocą wyszukiwarki możemy ograniczyć te dane do jednego kierowcy bądź wybranej grupy kierowców. Ponadto wybieralny jest także sposób wyświetlania danych (od interwału 7-dniowego do rocznego) oraz okres.

W widoku głównym modułu Ecodriving widnieje również wykres przedstawiający Źródła strat paliwa. TUTAJ dowiesz się w jaki sposób aplikacja oblicza te wartości oraz lepiej poznasz czynniki wpływające na ocenę kierowcy.