Aplikacja NaviFleet jest dostępna pod adresem: https://gps.navifleet.pl/logowanie

NaviFleet jest aplikacją webową. Można jej używać na dowolnym urządzeniu, które obsługuje przeglądarkę internetową, zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i na urządzeniach przenośnych.  

Rekomendowane przeglądarki internetowe to Google Chrome® oraz Mozilla Firefox®.  

Do zalogowania potrzebna jest nazwa użytkownika oraz hasło. 

Podczas logowania można wybrać wersję językową aplikacji NaviFleet.

SPIS TREŚCI

Opcje logowania

  • Zapamiętaj mnie – po zaznaczeniu tej opcji system zapamięta zalogowanego użytkownika. Podczas kolejnego logowania nie trzeba będzie podawać nazwy użytkownika i hasła. Po ponownym otwarciu strony https://gps.navifleet.pl aplikacja otworzy się z użytkownikiem ostatnio zalogowanym na danym urządzeniu.
  • Nie wylogowywuj mnie – po zaznaczeniu tej opcji  użytkownik nie zostanie wylogowany z aplikacji, dopóki sam nie wybierze Wyloguj.

Jak zmienić hasło do aplikacji NaviFleet

  1. Wybierz Ustawienia, a następnie zakładkę Edycja danych.
  2. W sekcji Dane do logowania zaznacz pole wyboru Zmień hasło.
  3. Wpisz nowe Hasło. Powtórz to samo hasło w następnym polu. Resetowanie utraconego hasła

Zapomniane hasło można zresetować z poziomu panelu logowania. Należy wybrać opcję Zapomniane hasło.

Nowe hasło zostanie wysłane na adres e-mail, podany podczas rejestrowania się w systemie.