Status pracy pojazdu to kombinacja parametrów pracy pojazdu, powiązana z zarejestrowaną pozycją GPS. Im więcej parametrów jest dostępnych, tym bardziej rozbudowane mogą być statusy pracy. Po skonfigurowaniu, statusy mogą się wyświetlać na liście pojazdów, w historii tras lub w specjalnie przygotowanym do tego celu raporcie statusów. 


Na podstawie statusów pracy można tworzyć powiadomienia SMS lub e-maile.  Będą one wysyłane po spełnieniu zdefiniowanych warunków.


Statusy i powiadomienia można konfigurować bardzo elastycznie. Używając operatorów arytmetycznych można tworzyć zaawansowane warunki. Dzięki temu można monitorować różne aspekty stanu pojazdu oraz wychwycić ewentualne problemy. Dzięki statusom i powiadomieniom można zbudować szczegółowy system alertów i raportów, w pełni dostosowany do potrzeb konkretnego użytkownika.


SPIS TREŚCI

Rodzaje statusów

W aplikacji NaviFleet można ustawić nieograniczoną liczbę statusów pracy. Status pracy pojazdu może dotyczyć:

 • aktualnej pozycji pojazdu i aktualnych danych,
 • archiwalnej pozycji pojazdu i archiwalnych danych.

Zdarzenia wykazywane jako status pracy mogą występować jako:

 • zdarzenia ciągłe (np. jazda z wysoką prędkością obrotową silnika),
 • zdarzenia punktowe (np. otwarcie drzwi na przystanku).

Jak skonfigurować statusy i powiadomienia?

 1. Wybierz Ustawienia, a następnie zakładkę Statusy i powiadomienia.
 2. Wybierz Dodaj. Otworzy się formularz definiowania warunków.
 3. Wpisz nazwę definiowanego zestawu.
 4. Na liście po lewej stronie zaznacz pojazdy, dla których ma być oznaczany status pracy.
 5. W sekcji Działania zaznacz odpowiednie pole wyboru (można zaznaczyć obydwa)
  • Zapisz jako powiadomienie
  • Zapisz jako status.
 6. W sekcji Warunki wybierz jedną z opcji: 
  • Wszystkie warunki muszą zostać spełnione (na przykład wysokie obroty silnika oraz nacisk na pedał gazu)
  • lub Przynajmniej jeden warunek musi zostać spełniony na przykład wysokie obroty silnika lub nacisk na pedał gazu).
 7. W sekcji Warunki wskaż przycisk Dodaj i wybierz z listy parametrów ten parametr, który chcesz ograniczyć używając operatorów arytmetycznych, na przykład "prędkość / większe niż / 140".
  Uwaga: Konfigurację warunków będzie można zapisać tylko wtedy, gdy wszystkie zaznaczone pojazdy mają skonfigurowany odczyt wybranego parametru.
  Wskazówka: jeśli chcesz ustawić status lub powiadomienie związane z przebywaniem w określonej strefie lub poza nią, możesz pominąć sekcję Warunki.
 8. W sekcji Miejsca wystąpienia zaznacz, czy zdarzenie musi nastąpić 
  • wszędzie
  • w wybranych strefach, 
  • poza wybranymi strefami, 
  • przy wjeździe/wjeździe do/ze strefy.
 9. W sekcji Czas wystąpienia  zaznacz, w jakim czasie status lub powiadomienie mają być aktywne.
 10. Po zdefiniowaniu wszystkich warunków naciśnij Zapisz.

Uwaga: Do jednej pozycji na mapie jest przypisywany tylko jeden status, dlatego skonfigurowane warunki nie powinny się na siebie nakładać.

Informacja o zmianie statusu

Informacja o zmianie statusu może być prezentowana jako:

 • powiadomienie SMS lub e-mail oraz w aplikacji (historia powiadomień),
 • kolor znacznika pojazdu na mapie,
 • nazwa aktualnego statusu na liście pojazdów,
 • kolor śladu na mapie w historii trasy,
 • w raportach generowanych w aplikacji.

Jak określić sposób wyświetlania statusu na liście pojazdów i na mapie?

 1. Wybierz Ustawienia, zakładka Widok.  
 2. Zaznacz wybrane elementy widoku, które będą się wyświetlać przy pojeździe na liście pojazdów i na mapie.
 3. Kliknij Zapisz
 4. Odśwież okno przeglądarki internetowej. Wybrane elementy pojawią się na liście pojazdów i na mapie.Kolejność sprawdzania statusów na liście pojazdów

Aplikacja sprawdza statusy według ustawionej kolejności na każdym pojeździe. W historii trasy i przy aktualnej pozycji wyświetla tylko pierwszy status, którego warunki zostały spełnione w danej pozycji GPS.  Parametry statusów w raporcie są obliczane niezależnie od tego, ile statusów wystąpiło naraz w jednym czasie. Najwyższy priorytet mają statusy ustawione najwyżej na liście. Kolejność można zmienić metodą przeciągnij i upuść.Wyświetlanie statusu w historii trasy lub w raporcie

Statusy pojazdu są prezentowane 

 • w historii trasy – w ten sposób można odczytać czas i miejsce wystąpienia
 • oraz w raporcie – dostępny jest sumaryczny czas trwania, przebyty dystans i spalone paliwo.

Podczas wyświetlania statusu jako śladu trasy na mapie, dla większej przejrzystości zalecamy wyłączenie opcji Koloruj ślad trasy według prędkości w ustawieniach widoku. Wówczas statusy będą kolorowane kolorami ustawionymi przy każdym z nich. Fragment trasy, na którym nie wystąpił żaden ze skonfigurowanych statusów, zostanie przedstawiony czarnym kolorem.


Rys. Widok statusów na mapieRys. Widok statusów w formie raportu