Dane pojazdu wyświetlają się w formie listy po lewej stronie mapy oraz na samej mapie. Użytkownik może wybrać, jakie elementy będą się wyświetlać zarówno na liście, jak i na mapie.

Jak określić sposób wyświetlania danych pojazdu na liście pojazdów i na mapie

  1.  Wybierz Ustawienia, zakładka Widok.  
  2.  Zaznacz wybrane elementy widoku, które będą się wyświetlać przy pojeździe na liście pojazdów i na mapie.
  3. Kliknij Zapisz