Dane pojazdów z systemu NaviFleet mogą być udostępniane zarówno pomiędzy firmami używającymi NaviFleet, jak i tymi, które nie korzystają z NaviFleet. Link do danych pojazdu można udostępnić przez e-mail albo API. API umożliwia integrację z większością systemów logistycznych, na przykład Project44 bądź LKW Walter.

Udostępnienie między użytkownikami NaviFleet

Przykład: Firma A oraz firma B są użytkownikami systemu NaviFleet. W styczniu firma A wypożyczyła na miesiąc ciężarówkę Iveco, której właścielem jest firma B. Firma B udostępniła dane ciężarówki Iveco firmie A. Po udostępnieniu pracownik firmy A, zalogowany do systemu NaviFleet, może monitorować dane związane z ciężarówką Iveco, chociaż jej właścicielem nadal pozostaje firma B.

Jak udostępnić dane pojazdu innemu użytkownikowi NaviFleet

Proces udostępniania danych pojazdu innemu użytkownikowi Navifleet wygląda następująco (na podstawie powyższego przykładu):

 1. Użytkownik A, któremu mają być udostępnione dane pojazdu, musi wygenerować w aplikacji NaviFleet kod do udostępniania pojazdów. Kod znajduje się w zakładce Ustawienia → Integracje → API → Udostępnianie pojazdów. Następnie powinien przekazać go temu Użytkownikowi B, który będzie mu udostępniał pojazd.
 2. Użytkownik B (udostępniający dane pojazdu), wybiera w aplikacji Navifleet kartę Narzędzia → Udostępnianie danych GPS. Wyświetlona lista zawiera wszystkie dotychczasowe udostępnienia (jest posortowana według indywidualnie wprowadzonej nazwy). 
 3. Kolejnym krokiem Użytkownika B jest wybór opcji (w prawym górnym rogu) Akcje -> Udostępnij pojazd innemu użytkownikowi NaviFleet.Udostępnianie danych pojazdu innemu użytkownikowi
 4. W wyświetlonym oknie Nowe udostępnienie pojazdu, Użytkownik B podaje Kod użytkownika uzyskany od Użytkownika A, któremu chce udostępnić dane pojazdu. Ponadto zaznacza opcje, do których danych będzie miał dostęp odbiorca udostępnienia i wybiera udostępniany pojazd/pojazdy.
 5. Po naciśnięciu Zapisz wprowadzone udostępnienie pojawi się na liście udostępnień. Odbiorca udostępnienia (Użytkownik A), od tej pory ma wgląd do wybranych danych.
  Dodawanie nowego udostępnienia pozycji pojazdu

Udostępnienie firmie, która nie używa Navifleet

Użytkownik Navifleet może udostępnić pozycje swoich pojazdów dla odbiorcy, który nie jest użytkownikiem aplikacji Navifleet. Pozycje pojazdów można udostępnić w e-mailu lub przez API.

Przykład: Firma C nie używa systemu NaviFleet. W lutym firma C wypożyczyła na miesiąc ciężarówkę Volvo od firmy A, która używa systemu NaviFleet. Pracownik firmy A udostępnił dane ciężarówki Volvo przez e-mail oraz przez API. Dzięki temu pracownik firmy C może monitorować dane związane z ciężarówką Volvo.

Jak udostępnić pojazd/pojazdy przez e-mail

 1. Wybierz kartę Narzędzia → Udostępnianie danych GPS. Pojawi się lista wszystkich dotychczasowych udostępnień, pogrupowana według indywidualnie wprowadzonej nazwy.
 2. W prawym górnym rogu wybierz Akcje -> Udostępnij pozycję pojazdu przez API lub e-mail.
 3. Wyświetli się okno dodawania nowego udostępnienia. Podaj w nim dane dotyczące udostępnienia.
  • Nazwa –  nazwa identyfikująca dane udostępnienie.  
  • Udostępnienie terminowe – przedział czasowy, w którym zewnętrzni użytkownicy będą mieli udostępnione pozycje pojazdów na mapie. Po przekroczeniu tego czasu udostępnienie jest automatycznie dezaktywowane, a pojazdy przestają się wyświetlać na mapie. Jeżeli pozycje pojazdów mają być udostępnione bezterminowo, nie należy zaznaczać tego pola wyboru.
  • Adres e-mail – adres, na który aplikacja wyśle odnośnik z pozycjami pojazdów udostępnionymi na mapie wraz z krótką instrukcją obsługi w języku polskim i angielskim. Można zaznaczyć opcję Wyślij kopie również do mnie, aby otrzymać link do udostępnienia na własną skrzynkę mailową.
  • Pojazdy – lista pojazdów z odpowiednimi uprawnieniami do tej funkcji. Należy zaznaczyć te, których pozycja ma być udostępniana na mapie.
 4. Naciśnij Zapisz. Wprowadzone udostępnienie pojawi się na liście udostępnień.

Aplikacja wysyła powiadomienie o nowym udostępnieniu na podany e-mail. W treści powiadomienia znajduje się informacja o zdarzeniu, zakres czasowy, w którym udostępnienie będzie widoczne oraz odnośnik do mapy. Treść wiadomości jest podana po polsku i po angielsku.


E-mail z linkiem do pozycji udostępnionych pojazdów

Przekazywanie dostępu do danych GPS przez API

Ta funkcja jest bardzo przydatna do udostępniania danych GPS innym systemom. Dostęp do aktualnych pozycji wybranych pojazdów znajduje się pod unikalnym adresem, zawierającym tymczasowy klucz API (API Key). Adres można wyświetlić w przeglądarce po kliknięciu ikony Pokaż dane źródłowe, znajdującej się przy konkretnym udostępnieniu na liście.

Udostępnienie danych pojazdu przez API

Na nowej  karcie w przeglądarce otworzy się podgląd udostępnianych danych w formie kodu. Wystarczy przekazać wyświetlony adres (link) do osoby odpowiedzialnej za odbieranie danych GPS w zewnętrznej aplikacji.


Podgląd udostępnianych danych

Dane pod wygenerowanym linkiem są automatycznie odświeżane co 60 sekund. Struktura danych pojedynczego pojazdu jest następująca:

 • id: identyfikator urządzenia, wyświetlany na liście pojazdów w aplikacji gps.navifleet.pl,
 • icon_color: kolor pozycji pojazdów na mapie w aplikacji gps.navifleet.pl,
 • name: nazwa pojazdu z aplikacji gps.navifleet.pl,
 • license: numer rejestracyjny z aplikacji gps.navifleet.pl,
 • mark: marka pojazdu z aplikacji gps.navifleet.pl,
 • model: model pojazdu z aplikacji gps.navifleet.pl,
 • mileage: aktualny przebieg pojazdu, wyświetlany w szczegółach pojazdu na liście obok mapy,
 • data: szczegółowe dane na temat aktualnej pozycji:
  • gps_timestamp: data rejestracji ostatniej pozycji GPS,
  • lon: długość geograficzna aktualnej pozycji GPS,
  • lat: szerokość geograficzna aktualnej pozycji GPS,
  • distance: odległość przebyta od poprzedniej pozycji GPS,
  • direction: kierunek jazdy (azymut),
  • speed: aktualna prędkość jazdy według konfiguracji zaawansowanej,
  • total_distance: przebieg pojazdu z CAN.

Usuwanie udostępnienia

Kiedy udostępnienie nie jest już potrzebne, można je usunąć. Można usuwać pojedyncze udostępnienia, wybierając czerwony znak X. Można też zaznaczyć wybrane pojazdy i usunąć udostępnienie zbiorczo, używając akcji Usuń zaznaczone wystąpienia.


Zobacz także: