Dane pojazdów z systemu NaviFleet mogą być udostępniane, zarówno pomiędzy firmami używającymi NaviFleet, jak i tymi, które nie korzystają z NaviFleet. Link do danych pojazdu można udostępnić przez e-mail albo API. API umożliwia integrację z większością systemów logistycznych, na przykład Project44 bądź LKW Walter.

SPIS TREŚCI

Udostępnienie między użytkownikami NaviFleet

Przykład 1: Firma A oraz firma B są użytkownikami systemu NaviFleet. W styczniu firma A wypożyczyła na miesiąc ciężarówkę Iveco, której właścielem jest firma B. Firma B udostępniła dane ciężarówki Iveco firmie A. Po udostępnieniu pracownik firmy A, zalogowany do systemu NaviFleet, może monitorować dane związane z ciężarówką Iveco, chociaż jej właścicielem nadal pozostaje firma B.

Kod do udostępniania pojazdu

Użytkownik, któremu  ma być udostępniony pojazd, powinien wygenerować w aplikacji NaviFleet kod do udostępniania pojazdów. Kod znajduje się w zakładce Ustawienia → Integracje → API → Udostępnianie pojazdów. Następnie powinien przekazać go temu użytkownikowi, który będzie mu udostępniał pojazd.Przykład: Pracownik firmy A, która w styczniu wypożyczyła ciężarówkę Iveco, wygenerował w aplikacji NaviFleet swój kod. Następnie przekazał go pracownikowi firmy B. Na tej podstawie firma B udostępniła dane ciężarówki firmie A.

Jak udostępnić dane pojazdu innemu użytkownikowi NaviFleet

 1. Wybierz kartę Narzędzia → Udostępnianie danych GPS.  Pojawi się lista wszystkich dotychczasowych udostępnień, pogrupowana według indywidualnie wprowadzonej nazwy. 
 2. W prawym górnym rogu wybierz Akcje -> Udostępnij pojazd innemu użytkownikowi NaviFleet.Udostępnianie danych pojazdu innemu użytkownikowi
 3. Pojawi się okno Nowe udostępnienie pojazdu.  Podaj w nim dane dotyczące udostępnienia. 
  • Kod użytkownika uzyskany od użytkownika, któremu chcesz udostępnić dane pojazdu.
  • Zaznacz, do których danych będzie miał dostęp odbiorca udostępnienia.
  • Wybierz udostępniany pojazd/pojazdy.
 4. Naciśnij Zapisz. Wprowadzone udostępnienie pojawi się na liście udostępnień.
  Dodawanie nowego udostępnienia pozycji pojazdu

Udostępnienie firmie, która nie używa NaviFleet

Użytkownik Navifleet może udostępnić pozycje swoich pojazdów bez podawania loginu hasła do swojego konta w aplikacji. Pozycje pojazdów można udostępnić w e-mailu lub przez API.

Przykład 2: Firma C nie używa systemu NaviFleet. W lutym firma C wypożyczyła na miesiąc ciężarówkę Volvo od firmy A, która używa systemu NaviFleet. Pracownik firmy A udostępnił dane ciężarówki Volvo przez e-mail oraz przez API. Dzięki temu pracownik firmy C może monitorować dane związane z ciężarówką Volvo.

Jak szybko udostępnić pojazd/pojazdy przez API albo e-mail

 1. Wybierz kartę Narzędzia → Udostępnianie danych GPS. Pojawi się lista wszystkich dotychczasowych udostępnień, pogrupowana według indywidualnie wprowadzonej nazwy.
 2. W prawym górnym rogu wybierz Akcje -> Udostępnij pozycję pojazdu przez API lub e-mail.
 3. Wyświetli się okno dodawania nowego udostępnienia. Podaj w nim dane dotyczące udostępnienia.
  • Nazwa –  nazwa identyfikująca dane udostępnienie.  
  • Udostępnienie terminowe – przedział czasowy, w którym zewnętrzni użytkownicy będą mieli udostępnione pozycje pojazdów na mapie. Po przekroczeniu tego czasu udostępnienie jest automatycznie dezaktywowane, a pojazdy przestają się wyświetlać na mapie. Jeżeli pozycje pojazdów mają być udostępnione bezterminowo, nie należy zaznaczać tego pola wyboru.
  • Adres e-mail – adres, na który aplikacja wyśle odnośnik z pozycjami pojazdów udostępnionymi na mapie wraz z krótką instrukcją obsługi w języku polskim i angielskim. Można zaznaczyć opcję Wyślij kopie również do mnie, aby otrzymać link do udostępnienia na własną skrzynkę mailową.
  • Pojazdy – lista pojazdów z odpowiednimi uprawnieniami do tej funkcji. Należy zaznaczyć te, których pozycja ma być udostępniana na mapie.
 4. Naciśnij Zapisz. Wprowadzone udostępnienie pojawi się na liście udostępnień.

Udostępnianie danych w wiadomości e-mail

Aplikacja wysyła powiadomienie o nowym udostępnieniu na podany e-mail. W treści powiadomienia znajduje się informacja o zdarzeniu, zakres czasowy, w którym udostępnienie będzie widoczne oraz odnośnik do mapy. Treść wiadomości jest podana po polsku i  po angielsku.


E-mail z linkiem do pozycji udostępnionych pojazdów

Pozycje udostępnionych pojazdów na mapie

Pozycje udostępnionych pojazdów wyświetlą się po kliknięciu ikony Pokaż pozycje pojazdów na mapie na liście udostępnień.  

Pozycje pojazdów na mapie

Przekazywanie dostępu do danych GPS przez API

Ta funkcja jest bardzo przydatna do udostępniania danych GPS innym systemom. Dostęp do aktualnych pozycji wybranych pojazdów znajduje się pod unikalnym adresem, zawierającym tymczasowy klucz API (API Key). Adres można wyświetlić w przeglądarce po kliknięciu ikony Pokaż dane źródłowe, znajdującej się przy konkretnym udostępnieniu na liście.

Udostępnienie danych pojazdu przez API

Na nowej  karcie w przeglądarce otworzy się podgląd udostępnianych danych w formie kodu. Wystarczy przekazać wyświetlony adres (link) do osoby odpowiedzialnej za odbieranie danych GPS w zewnętrznej aplikacji.


Podgląd udostępnianych danych

Dane pod wygenerowanym linkiem są automatycznie odświeżane co 60 sekund. Struktura danych pojedynczego pojazdu jest następująca:

 • id: identyfikator urządzenia, wyświetlany na liście pojazdów w aplikacji gps.navifleet.pl,
 • icon_color: kolor pozycji pojazdów na mapie w aplikacji gps.navifleet.pl,
 • name: nazwa pojazdu z aplikacji gps.navifleet.pl,
 • license: numer rejestracyjny z aplikacji gps.navifleet.pl,
 • mark: marka pojazdu z aplikacji gps.navifleet.pl,
 • model: model pojazdu z aplikacji gps.navifleet.pl,
 • mileage: aktualny przebieg pojazdu, wyświetlany w szczegółach pojazdu na liście obok mapy,
 • data: szczegółowe dane na temat aktualnej pozycji:
  • gps_timestamp: data rejestracji ostatniej pozycji GPS,
  • lon: długość geograficzna aktualnej pozycji GPS,
  • lat: szerokość geograficzna aktualnej pozycji GPS,
  • distance: odległość przebyta od poprzedniej pozycji GPS,
  • direction: kierunek jazdy (azymut),
  • speed: aktualna prędkość jazdy według konfiguracji zaawansowanej,
  • total_distance: przebieg pojazdu z CAN.

Usuwanie udostępnienia

Kiedy udostępnienie nie jest już potrzebne, można je usunąć. Można usuwać pojedyncze udostępnienia, wybierając czerwony znak X. Można też zaznaczyć wybrane pojazdy i usunąć udostępnienie zbiorczo, używając akcji Usuń zaznaczone wystąpienia.


Zobacz także: