Opis urządzenia

 • Rejestracja pozycji co 5 sekund i wysyłanie do KAS
 • Bezpłatne wsparcie i pomoc techniczna 
 • Diody sygnalizujące kierowcy poprawność działania
 • Alarm dźwiękowy o zaniku napięcia, sygnału GSM i GPS
 • Samodzielny montaż w gnieździe ładowarki telefonu (USB)

Zawartość opakowania 

 • Urządzenie OBU Navifleet
 • Przewód zasilania 100 cm (USB)
 • Uchwyt na deskę rozdzielczą

Szybki start

 • Zarejestruj swoją firmę w IKK na www.login.mf.gov.pl
 • Umieść urządzenie w dedykowanym uchwycie i ulokuj na desce rozdzielczej pojazdu w zasięgu wzroku 
 • Podłącz przewód zasilania do ładowarki USB lub gniazda USB w pojeździe o prądzie ładowania minimum 2A
 • Uruchom urządzenie wciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 7 sekund. Uruchomienie zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym i wibracją. 
 • Jazdę możesz rozpocząć kiedy dioda GSM i GPS będą pulsować zielonym światłem. Oznacza to że urządzenie uzyskało zasięg GPS i GSM 

Jak prawidłowo podłączyć urządzenie OBU do zasilania. 

Urządzenia OBU należy podłączyć do ładowarki lub gniazda USB w pojeździe o prądzie ładowanie minimum 2A. Należy więc na ładowarkach  szukać oznaczenia 2A lub więcej.   Na ładowarce można spotkać także oznaczenie Fast Charging, są to ładowarki do szybkiego ładowania, które też z reguły mają prąd ładowania powyżej 2A, także będą odpowiednie.

Przykład gdzie szukać oznaczeń:

Sygnalizacja stanu urządzenia

Dioda BATTERY

Pulsuje na zielono - oznacza poprawne podłączenie urządzenia do zasilania oraz stan naładowania baterii 100%.

Świeci na zielono - oznacza poprawne podłączenie urządzenia do zasilania oraz stan ładowania baterii.

Pulsuje na czerwono - oznacza brak podpiętego zasilania, dodatkowo sygnał dźwiękowy oznacza poziom naładowania urządzenia poniżej 30%. Należy podłączyć urządzenie do zasilania. 

Pulsuje na czerwono oraz zasilanie jest podpięte - oznacza przegrzanie urządzenia. Należy je usunąć z bezpośredniego nasłonecznienia, najlepiej w chłodne zacienione miejsce. Urządzenie nadal poprawnie rejestruje trasę, po ochłodzeniu  przestanie sygnalizować przegrzanie.  

Dioda GSM

Pulsuje na zielono - oznacza poprawnie działanie urządzenia i połączenie z siecią GSM. 

Pulsuje na czerwono - dioda oraz sygnał dźwiękowy oznacza brak sygnału GSM. Urządzenie rejestruje trasę, jednak w tym momencie nie można nawiązać połączenia z serwerem. Można kontynuować jazdę jednak nie dłużej niż przez 15 minut. Po odzyskaniu zasięgu GSM urządzenie dośle brakujące dane na serwer. 

Dioda GPS

Pulsuje na zielono - oznacza poprawne działanie urządzenia i wystarczająco dobry zasięg GPS.

Pulsuje na czerwono - dioda oraz sygnał dźwiękowy oznacza brak sygnału GPS. Problem może się pojawić w tunelach, oraz w pobliżu wysokich budynków. Jeśli problem utrzymuje się powyżej 15 minut należy przerwać jazdę.

Wyłączenie urządzenia

Wciśnij i przytrzymaj przez 7 sekund przycisk zasilania. Urządzenie potwierdzi wyłączenie sygnałem dźwiękowym oraz wibracją. Diody GPS i GSM zgasną.