Opis urządzenia

 • Rejestracja pozycji co 5 sekund i wysyłanie do KAS.
 • Bezpłatne wsparcie i pomoc techniczna. 
 • Diody sygnalizujące kierowcy poprawność działania.
 • Alarm dźwiękowy rozładowania akumulatora oraz zaniku sygnału GSM i GPS.
 • Samodzielny montaż w gnieździe ładowarki telefonu (USB).

Zawartość opakowania 

 • Urządzenie OBU Navifleet.
 • Przewód zasilania 100 cm (USB).

Szybki start

 • Zarejestruj swoją firmę w IKK na www.login.mf.gov.pl.
 • Podłącz przewód zasilania do ładowarki USB lub gniazda USB w pojeździe o prądzie ładowania minimum 2A.
 • Uruchom urządzenie wciskając i przytrzymując przycisk zasilania przez 7 sekund. Uruchomienie zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym i wibracją. 
 • Jazdę możesz rozpocząć kiedy dioda GSM i GPS będą pulsować zielonym światłem. Oznacza to że urządzenie uzyskało zasięg GPS i GSM. 

Jak prawidłowo podłączyć urządzenie OBU do zasilania. 

Urządzenia OBU należy podłączyć do ładowarki lub gniazda USB w pojeździe o prądzie ładowania minimum 2A. Należy więc na ładowarkach szukać oznaczenia 2A lub więcej. Na ładowarce można spotkać także oznaczenie Fast Charging, są to ładowarki do szybkiego ładowania, które też z reguły mają prąd ładowania powyżej 2A, także będą odpowiednie.

Przykład gdzie szukać oznaczeń:

Sygnalizacja stanu urządzenia

Dioda BATTERY

Pulsuje na czerwono (6 krótkich błysków co 5 sekund) - oznacza poziom naładowania urządzenia poniżej 30% oraz brak podpiętego zasilania. Dodatkowo generowany jest sygnał dźwiękowy w tym samym schemacie. Należy jak najszybciej podłączyć urządzenie do ładowarki. Można kontynuować jazdę.

Pulsuje na czerwono (2 długie błyski co 5 sekund) - oznacza przegrzanie urządzenia powyżej 45°C przy podłączonej ładowarce. Dodatkowo generowany jest sygnał dźwiękowy w tym samym schemacie. Należy jak najszybciej schłodzić urządzenie. Można kontynuować jazdę.

Pulsuje na zielono (1 krótki błysk co 1 sekundę) - oznacza poprawne podłączenie urządzenia do zasilania oraz stan naładowania baterii 100%.

Świeci na zielono - oznacza poprawne podłączenie urządzenia do zasilania oraz stan ładowania baterii.

Dioda GSM

Pulsuje na zielono - oznacza poprawnie działanie urządzenia i połączenie z siecią GSM. 

Pulsuje na czerwono - dioda oraz sygnał dźwiękowy oznacza brak sygnału GSM. Urządzenie rejestruje trasę, jednak w tym momencie nie można nawiązać połączenia z serwerem. Można kontynuować jazdę jednak nie dłużej niż przez 15 minut. Po odzyskaniu zasięgu GSM urządzenie dośle brakujące dane na serwer. 

Dioda GPS

Pulsuje na zielono - oznacza poprawne działanie urządzenia i wystarczająco dobry zasięg GPS.

Pulsuje na czerwono - dioda oraz sygnał dźwiękowy oznacza brak sygnału GPS. Problem może się pojawić w tunelach, oraz w pobliżu wysokich budynków. Jeśli problem utrzymuje się powyżej 15 minut należy przerwać jazdę.

Wyłączenie urządzenia

Wciśnij i przytrzymaj przez 7 sekund przycisk zasilania. Urządzenie potwierdzi wyłączenie sygnałem dźwiękowym oraz wibracją. Diody GPS i GSM zgasną. 

Uwagi użytkowe

Lokalizatory podobnie jak telefony komórkowe wyposażone są w akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion), które mogą pracować i być ładowane w określonych temperaturach. Urządzenia GH5200 posiadają inteligentną kontrolę temperatury, która zapewnia bezpieczeństwo użytkowania. Gdy temperatura lokalizatora przekroczy 45°C, ładowanie zostaje przerwane, aby nie doprowadzić do uszkodzenia akumulatora. Zdarzenie sygnalizowane jest wyżej wspomnianym sygnałem świetlnym i dźwiękowym.


Najczęstsze przyczyny przegrzania to:

 • Umieszczenie lokalizatora w miejscu nasłonecznionym, np. uchwyt na przedniej szybie pojazdu.

 • Umieszczenie lokalizatora w okolicy źródeł ciepła, np. kieszeń nad radioodbiornikiem.

 • Umieszczenie lokalizatora w uchwycie na kratce nawiewu z włączonym ogrzewaniem.


W przypadku sygnalizacji przegrzania należy przestawić lokalizator w chłodniejsze, nienasłonecznione  miejsce i pozwolić mu ostygnąć. Nie trzeba w tym czasie odłączać ładowarki ani wyłączać urządzenia, ładowanie zostanie przywrócone, jak tylko temperatura lokalizatora spadnie do bezpiecznej wartości. W tym czasie urządzenie nadal śledzi lokalizację i przesyła dane do systemu e-TOLL.