Po zakupie urządzeń otrzymają Państwo dane logowania do systemu Navifleet. W systemie będą już dodane urządzenia z wygenerowanymi numerami biznes ID. Numery te będą niezbędne podczas dodawania urządzeń w systemie IKK. Znajdują się one w zakładce Narzędzia -> URZĄDZENIA E-TOLL/SENT.Listę urządzeń można samodzielnie edytować – nadawać dowolną nazwę ułatwiającą identyfikację urządzenia oraz opcjonalnie, numer rejestracyjny pojazdu, w którym urządzenie jest zainstalowane. Te dane nie są przesyłane do systemu e-TOLL.

Od tego momentu urządzenia zaczynają nadawanie pozycji do systemu e-TOLL. Dodatkowe czynności w systemie Navifleet nie są wymagane. 


Na tym etapie przejazd nie jest jeszcze rozliczany. Aby rozpocząć ten proces niezbędne jest wykonanie kroków opisanych poniżej.

Co Państwo muszą wykonać we własnym zakresie? 

Rejestracja konta w systemie e-TOLL pod adresem login.mf.gov.pl

Po rejestracji należy wykonać następujące czynności:

  1.  Dodać konto rozliczeniowe oraz doładować.
  2.  Dodać pojazdy które będą rozliczane w systemie e-TOLL.
  3.  Dodać urządzenia.
  4.  Przypisać urządzenia do pojazdów oraz aktywować.

Podczas dodawania urządzenia system zapyta o numer biznes ID. Ten numer odczytujemy w aplikacji Navifleet (w zakładce Narzędzia -> URZĄDZENIA E-TOLL/SENT).


Po przypisaniu urządzenia do pojazdu należy koniecznie je aktywować w tym pojeździe. Samo przypisanie nie wystarczy ponieważ do pojazdu można przypisać wiele urządzeń i dlatego należy wybrać które ma być aktywne, czyli które przesyła dane GPS do systemu e-TOLL w danym momencie.


Cały proces zakładania konta oraz konfiguracji jest opisany w tej instrukcji: https://etoll.gov.pl/ciezarowe/rejestracja-w-e-toll/jak-zarejestrowac-sie-w-e-toll/

    

Jeśli wszystkie czynności zostały wykonane poprawnie to oznacza, że system e-TOLL jest gotowy do pracy.


Dobrą praktyką jest zainstalowanie kierowcom dodatkowo aplikacji mobilnej e-TOLL oraz dodanie jej w systemie jako kolejne urządzenia i powiązanie z nimi zarejestrowanych pojazdów. Do pojazdu może być przypisane wiele urządzeń np. OBU i aplikacje na telefonie, lecz w jednym momencie aktywne może być tylko jedno urządzenie. W razie konieczności wykonania serwisu urządzenia OBU można szybko aktywować wcześniej przypisaną aplikację mobilną, która przejmie wysyłanie danych do systemu eTOLL.