Jaka jest rola urządzeń OBU / ZSL w systemie e-TOLL?

Urządzenia OBU oraz ZSL to lokalizatory GPS. Rejestrują położenie pojazdu i wysyłają do systemu e-TOLL. Na podstawie danych lokalizacyjnych e-TOLL tworzy trasę przejazdu, a następnie określa, za jakie odcinki dróg powinna zostać naliczona opłata.

Skąd urządzenie OBU / ZSL wie w jakim jest pojeździe?

Nie wie. Odpowiedzialność za powiązanie urządzenia z pojazdem spoczywa na przewoźniku. Można to zrobić po zalogowaniu się do Internetowego Konta Klienta (IKK). Proces rejestracji firmy, tworzenia profili pojazdów oraz powiązania ich z urządzeniami został przedstawiony na tym filmie

Jak uruchomić urządzenie OBU / ZSL Navifleet w systemie e-TOLL?

Urządzenia OBU / ZSL są automatycznie rejestrowane w systemie e-TOLL przez aplikację Navifleet. Każdy użytkownik otrzymuje listę identyfikatorów biznesowych dla zakupionych urządzeń, według których urządzenia są identyfikowane w systemie e-TOLL. Otrzymany identyfikator biznesowy należy wprowadzić w IKK w zakładce Urządzenia -> Dodaj urządzenie.

Jak ten proces przebiega wyjaśniane jest w artykule Jak uruchomić e-TOLL z Navifleet.

Gdzie mogę wprowadzić liczbę osi pojazdu, który porusza się po drogach płatnych?

Opłaty drogowe w Polsce nie zależą od liczby osi lecz od kategorii i masy pojazdu. Nie ma konieczności definiowania liczby osi, ponieważ niezależnie od tego czy naczepa ma podniesione osie czy nie, kategoria opłat jest taka sama. 

Gdzie mogę określić wymiary pojazdu oraz obecność przyczepy?

Na stronie IKK należy utworzyć profile pojazdów, wprowadzając numer rejestracyjny oraz VIN. Na tej podstawie z systemu CEPIK automatycznie pobierają się dane techniczne danego pojazdu i nie trzeba wprowadzać ich ręcznie. Użytkownik musi jednak pamiętać, by oznaczać w systemie IKK kiedy pojazd jedzie z przyczepą, a kiedy nie. W profilu każdego pojazdu na stronie IKK znajduje się odpowiedni przycisk pozwalający na tę operację.

Gdzie mogę sterować aktywnością nadawania danych do systemu e-TOLL?

W aplikacji Navifleet nie ma takiej możliwości. Aktywacja modułu e-TOLL na danym urządzeniu powoduje automatyczną rejestrację w systemie e-TOLL w celu pozyskania numeru biznesowego oraz automatyczne wysyłanie danych lokalizacyjnych. Aktywacja urządzenia odbywa się przez Zespół Navifleet. Nie można tymczasowo wyłączyć nadawania danych do systemu e-TOLL. W celu całkowitego wyłączenia modułu e-TOLL należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Navifleet.

Czy zakup urządzeń OBU spowoduje, że oprócz widocznych na mapie urządzeń zobaczę także te nowe?

Nie. Urządzenia OBU są przeznaczone tylko do dostarczania danych systemowi e-TOLL. W aplikacji Navifleet są niewidoczne na mapie oraz na liście w zakładce POJAZDY. Wszystkie urządzenia z modułem e-TOLL są widoczne w aplikacji w zakładce E-TOLL. Z poziomu zakładki E-TOLL można zmieniać nazwę oraz numer rejestracyjny urządzenia po przełożeniu go do innego pojazdu. Nazwa i numer rejestracyjny w aplikacji Navifleet jest nieważny z perspektywy systemu e-TOLL, zawartość tych pól nie jest przekazywana wraz z danymi lokalizacyjnymi. 

Czy urządzenia e-TOLL działają także w systemie SENT?

Tak. Ze względu na to, że autorem obu systemów jest jeden podmiot (Krajowa Administracja Skarbowa) można wykorzystywać ten sam numer biznesowy urządzenia w systemie e-TOLL oraz w systemie SENT. W momencie wejścia w życie nowej wersji systemu SENT wszystkie urządzenia zostaną przerejestrowane automatycznie przez aplikację Navifleet i wyświetlone w aplikacji gps.navifleet.pl w odpowiedniej zakładce.

W jaki sposób dowiem się o problemach technicznych systemu?

Aplikacja Navifleet regularnie monitoruje, czy wszystkie wymagane dane są przesyłane do systemu E-TOLL (czyli podczas jazdy na terenie Polski). Jeśli z jakiegoś powodu urządzenie OBU / ZSL lub system e-TOLL nie odpowiada to na liście zarejestrowanych urządzeń w aplikacji Navifleet wyświetlony zostanie stosowny komunikat. Jeśli problem utrzyma się przez kilka minut zostaną rozesłane powiadomienia (PUSH, SMS, e-mail) o zaobserwowanych problemach.

Skąd kierowca będzie wiedział, że wymiana danych odbywa się bez zakłóceń?

Wszystkie urządzenia OBU posiadają diody oraz głośnik informujące o poprawności działania. Wszelkie problemy są natychmiast sygnalizowane kierowcy za pomocą sygnałów audiowizualnych. Problem utrzymujący się przez dłużej niż 5 minut oznacza, że kierowca powinien zatrzymać się lub zjechać z drogi płatnej w najbliższym możliwym, bezpiecznym miejscu.

Jaka jest prowizja za korzystanie z Navifleet w systemie e-Toll?

Prowizja wynosi 0 zł. Nie pobieramy prowizji za przesyłanie danych lokalizacyjnych do SPOE KAS. Miesięczna opłata za abonament wynika z kosztów transferu danych (pozycja co 5 sekund).

Czy mogę zrezygnować z usługi w trakcie 12 miesięcy?

Opłata abonamentowa jest pobierana na 12 miesięcy z góry i jest bezzwrotna.

Czy wykupienie usługi u Państwa wymaga jakiś działań z naszej strony?

Tak, jak ten proces przebiega wyjaśniane jest w artykule Jak uruchomić e-TOLL z Navifleet.

Jaka jest cena urządzenia oraz abonamentu

Szczegółowa oferta znajduje się pod adresem: eTOLL – System poboru opłat