Z tego artykułu dowiesz się jak:

  • jak działa aplikacja
  • skąd pobrać wersje mobilną
  • jak dopasować ustawienia aplikacji
  • jak wygenerować historie trasy

Lokalizacja on-line

Aplikacja Navifleet działa z poziomu przeglądarki internetowej oraz aplikacji mobilnej, którą można pobrać ze Sklepu Play oraz App store, bezpośrednio po zalogowaniu użytkownikowi pokazuje się bieżąca lokalizacja wszystkich pojazdów.Użytkownik od razu może wyszukać adres (1) lub ustawić interwał odświeżania pozycji pojazdów (2). Dodatkowo można aktywować opcje centrowania mapy (3) na grupie śledzonych pojazdów.


Po lewej stronie ekranu znajduje się lista monitorowanych samochodów wraz z informacjami na temat kraju pobytu, aktywności w funkcji śledzenia oraz stan stacyjki.


Z poziomu listy można również otworzyć panel szczegółów pojazdu oraz wyświetlić historię trasy w formie śladu na mapie. Po kliknięciu w pozycje na liście aplikacja wyświetla użytkownikowi szczegóły pojazdu takie jak aktualny przebieg i status jazdy, zasięg GPS, aktualną prędkość, godzinę rejestracji i adres pobytu, a także ewentualnie czas trwania postoju oraz dokładne współrzędne z odnośnikiem do Google Maps.Po kliknięciu w pozycje na liście, aplikacja otwiera mini mapy z dokładną lokalizacją pojazdu. Aby uruchomić śledzenie pozycji, należy aktywować opcję odświeżaj pozycję pojazdu. Można to zrobić jednorazowo dla wszystkich obiektów lub tylko dla tych wybranych na liście. Częstotliwość odświeżania aktualnej pozycji jest zależna od ustawienia odświeżania w lewym dolnym rogu mapy. Odświeżanie pozycji działa nawet wtedy, gdy widok szczegółów pojazdu jest zamknięty.


Z poziomu ustawień można wybrać jakie informacje powinny zostać wyświetlane na liście pojazdów po lewej stronie a jakie przy znacznikach pojazdów na mapie.

Historia tras

Historia trasy pojazdów w formie graficznej, jest dostępna z poziomu mapy. Aby wyświetlić ślad trasy dla wybranego pojazdu należy kliknąć odpowiadający mu przycisk na liście pojazdów, po lewej stronie i zdefiniować interwał czasowy, dla jakiego zostanie wyświetlona trasa.Platforma błyskawicznie renderuje podgląd trasy na mapie i oznacza początek oraz koniec odpowiednimi flagami. Czerwone punkty na trasie przejazdu prezentują postoje, ponumerowane w kolejności ich występowania


Poniżej mapy znajduje się ogólna statystyka trasy zawierająca przebyty dystans, czas jazdy i postoju oraz spalone paliwo. Podsumowanie trasy prezentuje również informacje o średniej i maksymalnej prędkości, a także wykres mówiący o tym, jaki dystans został pokonany w wybranych przedziałach prędkości jazdy. Jeszcze bardziej wnikliwa analiza trasy jest możliwa dzięki wykresom danych.Dużym ułatwieniem jest możliwość skalowania wykresów przez zaznaczenie wybranego fragmentu kursorem myszy. Oprócz elastycznych wykresów, użytkownik ma do dyspozycji interaktywną mapę, na której może dogłębnie analizować przebytą trasę. Wystarczy kliknięcie lewym przyciskiem myszy na dowolny punkt na trasie. Spowoduje ono wyświetlenie szczegółów takich, jak data i godzina, zarejestrowanie pozycji oraz aktualne wartości parametrów.


Mapa posiada również szereg przydatnych funkcji, takich jak wyszukiwarka adresów, panel edycji zakresu oraz zestaw narzędzi takich jak narzędzie do pomiaru odległości, pomiaru pola powierzchni oraz eksportowanie trasy do zewnętrznych systemów.