Raport prezentuje odwiedziny w wybranych krajach oraz należności z tytułu diet i ryczałtów za nocleg zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r.

Przekroczenia granic

Raport zawiera dokładną listę przekroczeń granic, która obrazuje trasę pokonaną przez pojazd. Każdy wiersz w raporcie to wizyta w odrębnym kraju. Raport wyświetla nazwę kraju, datę wjazdu i wyjazdu, czas pobytu w kraju, czas pracy i postojów oraz przebyty dystans. Raport można tak ustawić, aby generował wizyty tylko w wybranych krajach (np. tylko we Francji lub Niemczech) na potrzeby rozliczenia płacy minimalnej.

Należność za dietę i ryczałt za nocleg

Raport oblicza czas trwania podróży między zdefiniowanymi przez użytkownika datami i na tej podstawie nalicza stawki według ustawień. Użytkownik może w panelu

Ustawienia → Ustawienia raportów → Stawki diet i noclegów

zdefiniować własne stawki diet i noclegów. Diety są przyznawane według Rozporządzenia z 2013 r. w sprawie podróży służbowych, stawki za dietę i limity ryczałtu są aktualne, kurs waluty obcej jest pobierany z tabeli NBP z dnia poprzedzającego dzień rozliczenia. Raport sam rozpoznaje przekroczenia granic i na podstawie rozporządzenia nalicza należność za dietę i ryczałt za nocleg:

  1. według kraju pobytu,
  2. według kraju docelowego,
  3. według własnej stawki diety osobno dla diet i noclegów krajowych oraz zagranicznych.