Raport wykorzystuje dane z pojazdu z tachografu cyfrowego. Podstawą do wiarygodnych wskazań raportu jest podłączenie się do magistrali D8 w pojeździe za pomocą lokalizatora GPS lub urządzenia TMR (służącego przy okazji do odczytu plików DDD zdalnie bez wychodzenia z biura).

Wykres aktywności kierowcy

Dane napływające z pojazdów są przeliczane przez algorytm Navifleet według reguły jednej minuty. Ważne jest, by na samym początku w panelu pojazdu określić, czy tachograf w nim zamontowany wykorzystuje regułę jednej minuty czy nie.

Wykres jest tworzony w oparciu o dane zgodnie z wybraną opcją.

Lista wywołanych trybów pracy

Pod wykresem znajduje się dokładna lista zarejestrowanych trybów pracy oraz precyzyjny zapis przedziału czasu, w którym dany tryb był aktywny.