Raport czasu pracy według TACHO daje możliwość kontroli pracy kierowcy. Wykorzystuje on dane z tachografu cyfrowego. Podstawą do wiarygodnych wskazań raportu jest podłączenie się do magistrali D8 w pojeździe za pomocą lokalizatora GPS lub urządzenia TMR (służącego przy okazji do odczytu plików DDD zdalnie bez wychodzenia z biura). 

Jak wygenerować raport czasu pracy według TACHO?

Aby wygenerować raport przejdź do zakładki Raporty, a następnie wybierz typ Czas pracy według TACHO.
W wyświetlonym oknie możemy wybrać zakres dat, obiekt (pojazd lub kierowca), dla którego będzie wygenerowany raport oraz konkretnego kierowcę. Ponadto możemy skorzystać z czasu UTC.Na wygenerowanym raporcie prezentowane są informacje na temat czynności wykonywanych przez danego kierowcę. Na samej górze widnieje podsumowanie całego okresu, który wybraliśmy. Poniżej, tryby są podzielone na poszczególne dni. Dane z każdego dnia są zwizualizowane na wykresie.  Pod wykresem znajduje się dokładna lista zarejestrowanych trybów pracy oraz precyzyjny zapis przedziału czasu, w którym dany tryb był aktywny (po jego kliknięciu, możemy sprawdzić lokalizację wystąpienia trybu). 


Każda czynność ma swoje oznaczenie. Raport rozróżnia następujące tryby:


Oznaczenie/kolor na wykresie
Tryb
Prowadzenie pojazdu
Praca
Dyspozycyjność
Odpoczynek 
Błąd tachografu
Brak danych


Wykres aktywności kierowcy

Dane napływające z pojazdów są przeliczane przez algorytm Navifleet według reguły jednej minuty. Ważne jest, by na samym początku w panelu pojazdu określić, czy tachograf w nim zamontowany wykorzystuje tę samą regułę.