Dlaczego pobrany plik DDD jest pusty lub otwiera się z błędem.

Jeżeli pojawiają się błędu przy otwarciu pliku lub w zawartości należy sprawdzić, czy pamięć tachografu została pobrana odpowiednią kartą przedsiębiorstw, lub czy w tachografie jest zakodowana właściwa karta. Nasze rozwiązanie daje możliwość pobrania pliku z tachografu, ale w żadnym stopniu go nie modyfikujemy.

Tachoreader błąd JVM

Jeżeli podczas uruchamiania Tachoreader pojawia się błąd “Failed to launch JVM“ i uniemożliwia zalogowanie się do aplikacji, oznacza to, że wystąpił problem z oprogramowaniem JAVA. Najczęstszą przyczyną jest nieaktualna wersja oprogramowania JAVA lub jego brak.