W systemie IKK (na stronie etoll.gov.pl) została wprowadzona funkcjonalność różnych kont dostępu dla wybranych stanowisk w firmie przewozowej. Każde konto posiada odpowiednie uprawnienia, które z jednej strony zabezpieczają dobro firmy przewozowej i chronią przed nieuprawnionym dostępem, a z drugiej strony pozwalają pracownikom biurowym oraz kierowcom na samodzielne realizowanie swoich zadań.

Dodawanie nowych użytkowników do konta podmiotu

Pierwszym krokiem jest zalogowanie się na swoje konto IKK oraz wybranie konta podmiotu, do którego chcemy dodać nowych użytkowników (np. kierowców). W tym celu należy przejść do zakładki Zarządzaj Podmiotem -> Użytkownicy -> Dodaj użytkownika.

Kolejny widok to formularz dodawania użytkownika do konta. Nie ma na celu utworzenia konta w systemie a jedynie utworzenie powiązania między kontem o podanym adresie e-mail a kontem podmiotu.

Do wypełnienia formularza będą potrzebne:

 • imię i nazwisko,
 • numer pesel,
 • adres e-mail i numer telefonu.


Po zapisaniu formularza zostanie wyświetlony komunikat z wynikiem operacji.


Jeśli osoba o podanym adresie e-mail posiada już konto, wystarczy że zaloguje się na swoje IKK i zaakceptuje zaproszenie. Link znajduje się w wiadomości e-mail, która automatycznie zostanie wysłana do zaproszonej osoby.


Jeśli zaproszona osoba nie ma jeszcze konta, wówczas musi zarejestrować się na stronie etoll.gov.pl podając ten sam adres e-mail, na który otrzymała zaproszenie.

Uprawnienia kierowcy

Konto kierowcy w IKK na profilu podmiotu (przewoźnika) może wykonywać następujące operacje:

Kierowca może:

 • Doładować konto za pomocą kodu BLIK lub karty płatniczej.
 • Dodawać nowe urządzenia.
 • Aktywować jedno spośród przypisanych do pojazdu urządzeń.

Kierowca nie może:

 • Dodawać ani usuwać pojazdów.
 • Dodawać ani usuwać kont rozliczeniowych.
 • Usuwać urządzeń.
 • Przypisywać urządzeń do pojazdów.
 • Zarządzać kontem i innymi użytkownikami.