W systemie IKK (na stronie etoll.gov.pl) została wprowadzona funkcjonalność różnych kont dostępu dla wybranych stanowisk w firmie przewozowej. Każde konto posiada odpowiednie uprawnienia, które z jednej strony zabezpieczają dobro firmy przewozowej i chronią przed nieuprawnionym dostępem, a z drugiej strony pozwalają pracownikom biurowym oraz kierowcom na samodzielne realizowanie swoich zadań.


Uwaga! Platforma IKK jest zewnętrznym systemem zarządzanym przez Ministerstwo Finansów. Wszelkie błędy lub problemy z rejestracją kont należy zgłaszać do zarządcy systemu. Można to zrobić za pomocą formularza kontaktowego lub dzwoniąc na infolinię E-TOLL.


Dodawanie nowych użytkowników do konta podmiotu

Pierwszym krokiem jest zalogowanie się na swoje konto IKK oraz wybranie konta podmiotu, do którego chcemy dodać nowych użytkowników (np. kierowców). W tym celu należy przejść do zakładki Zarządzaj Podmiotem -> Użytkownicy -> Dodaj użytkownika.

Kolejny widok to formularz dodawania użytkownika do konta. Nie ma na celu utworzenia konta w systemie a jedynie utworzenie powiązania między kontem o podanym adresie e-mail a kontem podmiotu.

Do wypełnienia formularza będą potrzebne:

 • imię i nazwisko,
 • numer pesel,
 • adres e-mail i numer telefonu.


Po zapisaniu formularza zostanie wyświetlony komunikat z wynikiem operacji.


Jeśli osoba o podanym adresie e-mail posiada już konto, wystarczy że zaloguje się na swoje IKK i zaakceptuje zaproszenie. Link znajduje się w wiadomości e-mail, która automatycznie zostanie wysłana do zaproszonej osoby.


Jeśli zaproszona osoba nie ma jeszcze konta, wówczas musi zarejestrować się na stronie etoll.gov.pl podając ten sam adres e-mail, na który otrzymała zaproszenie.

Uprawnienia kierowcy

Konto kierowcy w IKK na profilu podmiotu (przewoźnika) może wykonywać następujące operacje:

Kierowca może:

 • Doładować konto za pomocą kodu BLIK lub karty płatniczej.
 • Dodawać nowe urządzenia.
 • Aktywować jedno spośród przypisanych do pojazdu urządzeń.

Kierowca nie może:

 • Dodawać ani usuwać pojazdów.
 • Dodawać ani usuwać kont rozliczeniowych.
 • Usuwać urządzeń.
 • Przypisywać urządzeń do pojazdów.
 • Zarządzać kontem i innymi użytkownikami.