W aplikacji gps.navifleet.pl oraz w aplikacji mobilnej oraz kontrolować status wysyłania danych do e-TOLL a także zarządzać posiadanymi urządzeniami OBU / ZSL.

Kontrola statusu transferu danych do e-TOLL

W zakładce NARZĘDZIA -> e-TOLL znajduje się lista wszystkich urządzeń ZSL i OBU, które mają uprawnienie do modułu e-TOLL. 

Lista wszystkich urządzeń OBU / ZSL znajduje się także w aplikacji mobilnej: 


Numer ID urządzenia znajduje się pod tylną etykietą opisującą działanie urządzenia. Aby odczytać numer ID należy wysunąć w lewą stronę etykietę z obudowy urządzenia.

Opis wyświetlanych pól:

 • ID - identyfikator urządzenia w systemie Navifleet,
 • NAZWA - nazwa pojazdu wprowadzana przez użytkownika, nie jest przekazywana do systemu e-TOLL.
 • NR. REJ. - numer rejestracyjny pojazdu, nie jest przekazywany do systemu e-TOLL.
 • IDENTYFIKATOR TECHNICZNY - numer seryjny urządzenia, przekazywany do systemu e-TOLL.
 • IDENTYFIKATOR BIZNESOWY - identyfikator urządzenia OBU / ZSL nadawany przez e-TOLL w procesie rejestracji. Jest wymagany do dodania urządzenia do konta oraz przypisania urządzenia do pojazdu w IKK.

 

UWAGA! Identyfikator biznesowy jest nadawany przez Ministerstwo Finansów automatycznie. Dopóki numer biznesowy nie zostanie nadany, w aplikacji Navifleet będzie wyświetlony komunikat “Oczekuje na rejestrację”. Jeśli komunikat “Oczekuje na rejestrację” utrzymuje się przez więcej niż 24 godziny należy zgłosić ten fakt do Biura  Obsługi Klienta Navifleet.


 • STATUS KOMUNIKACJI - informuje o transferze danych lokalizacyjnych do systemu e-TOLL, status może przyjąć następujące wartości:
  • Postój - informuje, że pojazd znajduje się na postoju  i dane do systemu e-TOLL nie są wysyłane, ponieważ nie ma takiej potrzeby.
  • Za granicą - informuje, że pojazd znajduje sią za granicą i dane do systemu e-TOLL nie są wysyłane, ponieważ nie ma takiej potrzeby.
  • Komunikacja OK - informuje, że pojazd znajduje się w ruchu, a ostatnia pozycja GPS przyjęta przez e-TOLL została zarejestrowana mniej niż 5 minut temu.
  • Brak komunikacji - informuje, że pojazd znajduje się w ruchu, a ostatnia pozycja GPS przyjęta przez e-TOLL została zarejestrowana dawniej niż 10 minut temu lub urządzenie ZSL nie wysłało przez 15 minut żadnego komunikatu.

UWAGA niezależnie od statusu poprawnej komunikacji (Komunikacja OK), należy po stronie systemu IKK upewnić się że urządzenie zostało przypisane do pojazdu i aktywowane. System Navifleet nie ma dostępu do tych informacji więc należy to skontrolować samodzielnie. 


Edycja danych

Z poziomu zakładki e-TOLL w aplikacji gps.navifleet.pl można edytować pola “Nazwa” oraz “Numer rejestracyjny”. Urządzenia OBU nie są wyświetlane w zakładce MAPA oraz POJAZDY i jest to jedyne miejsce w aplikacji, w której można zmieniać nazwy urządzeń po przełożeniu ich do innego pojazdu. Aby edytować dane urządzenia, wystarczy w aplikacji gps.navifleet.pl dwukrotnie kliknąć w wiersz z tym pojazdem lub przycisk edycji po prawej stronie listy.