Aplikacja Navifleet ocenia zachowania kierowcy podczas rzeczywistych sytuacji na drodze. W wykrywaniu złych zachowań wykorzystywane są dane z pojazdu (prędkość, położenie gazu, obroty silnika), dane lokalizacyjne, dane techniczne pojazdu (skrzynia biegów, źródło zasilania, moc silnika, masa całkowita) oraz dane uzupełniające, takie jak nachylenie terenu i ograniczenia prędkości według znaków.


Uwzględnienie wszystkich możliwych warunków zewnętrznych oraz kontekstu sytuacji daje możliwość wystawienia rzetelnej oceny. Składa się ona z kilku składowych, które stanowią następujące kategorie: Przyspieszenie, Hamowanie, Prędkość, Gaz-Hamulec, Biegi oraz Postoje.

Przyspieszanie

W tym przypadku największe znaczenie ma położenie pedału gazu. Na ocenę pozytywnie wpływają przyspieszenia delikatne oraz dynamiczne. Akceptowalne jest wciśnięcie pedału gazu w około 60% (w krótkim czasie). Negatywnie oceniane są przyspieszenia gwałtowne. 


Ocena uwzględnia nie tylko zakres zmiany prędkości, ale również nachylenie terenu. Oznacza to, że surowiej oceniane są gwałtowne przyspieszenia pod górę niż w terenie płaskim.


Poniżej przedstawiono przykładowe błędy w tej kategorii.


Hamowanie

Kierowca jest pozytywnie oceniany, jeśli wykonuje hamowanie w sposób delikatny, z dużym wyprzedzeniem. W takich przypadkach docenia się zdolności kierowcy do przewidywania sytuacji na drodze. Negatywnie oceniane są hamowania średnio i bardzo intensywne. 


Ocena hamowania również uwzględnia zakres zmiany prędkości i ukształtowanie terenu.


Przykładowe błędy w kategorii Hamowanie:


Prędkość

To kryterium najłatwiej zinterpretować. Pozytywnie oceniana jest jazda poniżej limitu prędkości na drodze. Nieznaczne (o ok. 5-10 km/h) przekroczenia prędkości mają negatywnego wpływu na ocenę. Warto zaznaczyć, że kierowca nie jest również karany za niewielkie swobodne rozpędzenie pojazdu przy zjeździe ze wzniesienia, ponieważ ze względu ekonomiki jazdy jest to zalecane działanie. 


Ocena uwzględnia nachylenie terenu, limity prędkości adekwatne do pojazdu oraz czas jazdy ze zbyt dużą prędkością.


Przykładowe błędy w kategorii Prędkość:


Gaz-Hamulec

W tej kategorii oceniana jest płynność jazdy. Dynamiczne przyspieszenia, po których natychmiast następuje wyhamowanie mają negatywny wpływ na ocenę kierowcy. Ocena uwzględnia ukształtowanie terenu oraz infrastrukturę drogową, dzięki czemu kierowca nie jest karany za poprawną jazdę np. od jednej sygnalizacji świetlnej do drugiej lub prawidłowe pokonywanie wzniesień (rozpędzanie z góry, zwalnianie pod górę). 


Punkty karne nadawane kierowcy są proporcjonalne do nachylenia terenu oraz zakresu osiągniętej (i zmarnowanej) prędkości.


 Przykładowe błędy w kategorii Gaz-Hamulec:


Biegi

Aplikacja negatywnie ocenia jazdę na biegu niższym niż właściwy, co skutkuje pracą silnika na zbyt wysokich obrotach. Aplikacja samodzielnie rozpoznaje rodzaj skrzyni biegów oraz określa jej prawidłowe przełożenia dla poszczególnych zakresów prędkości. 


W ocenie ujęte jest nachylenie terenu, co gwarantuje, że kierowca nie zostanie ukarany za hamowanie biegami (również ze wzniesienia) oraz pokonywanie podjazdu na zredukowanym biegu.


Przykładowe błędy w kategorii Biegi:


Jak określana jest potencjalna oszczędność paliwa?

Oszczędność paliwa jest estymowana przez algorytm Navifleet i stanowi wartość przybliżoną. Wartość ta jest określana na podstawie przeprowadzonych prób drogowych (badań). Za ich pomocą ustalono jak poszczególne błędy kierowcy wpływają marnotrawstwo paliwa.


Wynikiem badań jest algorytm, który wykrywa ewidentne błędy kierowców i określa oszczędność paliwa w przypadku niepopełnienia błędu. Estymacja uwzględnia dane telematyczne z pojazdu oraz dane zewnętrzne, opisujące otoczenie w jakim błąd został popełniony.


Na podstawie powyższych danych, aplikacja Navifleet zestawia i wizualizuje Źródła strat paliwa. Na wykresie możemy odczytać, który spośród ocenianych czynników sprawia kierowcom największe problemy i tym samym powoduje największe marnotrawstwo paliwa.