Po zalogowaniu zostaniesz przeniesiony do widoku głównego aplikacji. Obejmuje on mapę, listę Twoich pojazdów (uprzednio dodanych przez zespół Navifleet) oraz pasek dostępnych funkcji. Aby dodać kierowców przejdź do NARZĘDZIA -> KIEROWCY.Wyświetlona zostanie tabela (jeszcze pusta). Kierowców możemy dodać na dwa sposoby: pojedynczo lub większą liczbę jednocześnie.


Aby dodać jednego kierowcę wybierz Akcje -> Dodaj kierowcę.


W taki sposób przejdziesz do okna nowego kierowcy. Do dodania kierowcy wymagane są jedynie pola: Imię i nazwisko oraz Kod kierowcy. Kody są dostarczane przez Navifleet, po czym Klient może samodzielnie przypisać fizyczny identyfikator do kierowcy a następnie zaimportować do aplikacji.


Pozostałe pola to:

 • Grupy - możliwość przypisania kierowcy do wybranej grupy.

 • Telefon - numer telefonu jest konieczny do tego, aby kierowca mógł skorzystać z aplikacji Navifleet Driver.

 • E-mail.

 • Współczynnik premii -  pole niewykorzystywane w module Analiza stylu jazdy.

 • Alternatywny kod kierowcy 1 - dodatkowy, opcjonalny identyfikator kierowcy.

 • Alternatywny kod kierowcy 2 - jw.

 • Numer GUID. 

 • Przypisany pojazd - newralgiczne pole w przypadku, gdy w firmie nie występują identyfikatory kierowców, a pojazdy są na stałe przypisane do poszczególnych osób. Na tej podstawie, aplikacja Navifleet przypisze dane z przejazdów do konkretnego kierowcy. Opcja ta jest wykorzystywana wyłącznie w module Analiza stylu jazdy. UWAGA! Kierowcę przypisanego do pojazdu możesz również zmienić podczas edycji danych pojazdu.

 • Udostępnij możliwość jazdy prywatnej - przez zaznaczenie tej opcji nadajemy kierowcy uprawnienia do włączania i wyłączania trybu prywatnego (tę opcję można również włączać i wyłączać klikając dwukrotnie na ikonę w odpowiedniej kolumnie w widoku głównym kierowców) .


Pola te są opcjonalne - możesz je wypełnić według własnych potrzeb. 


Ważne! Kod kierowcy ma wyższy priorytet niż przypisany pojazd. Oznacza to, że jeśli przypiszemy do kierowcy oba elementy, aplikacja oceni go niezależnie od tego jaki pojazd będzie prowadził (po uprzedniej identyfikacji kodem). Takie sytuacje najczęściej mają miejsce w przypadku samochodów pulowych.
Jeśli chcemy dodać większą liczbę kierowców jednocześnie, możemy to zrobić za pomocą opcji Importuj z pliku.


Potrzeby do tego będzie wzór pliku Excel, który jest dostępny do pobrania w aplikacji.


Plik Excel wypełniany jest analogicznie do pierwszego sposobu dodawania kierowcy (pojedynczo). Do dyspozycji mamy następujące pola: 

 • kod z czytnika (jeśli z korzystamy z takiego rozwiązania),
 • imię i nazwisko (wymagane), 
 • grupa,
 • telefon i e-mail,
 • kody kierowcy (jeśli w taki sposób identyfikujemy kierowców, jeśli nie - podaj dowolny kod (np. "xxx")).
 • nr GUID,
 • jazda prywatna (w zależności od tego, czy chcesz nadać kierowcy uprawnienia do trybu prywatnego - wpisz TAK lub NIE).
 • przypisany pojazd.Dodani kierowcy pojawią się w tabeli. Używając przycisków znajdujących się po prawej stronie każdego wiersza, możemy edytować dane oraz usuwać kierowców.