Jedną z największych zalet modułu Analiza stylu jazdy są wymierne efekty, które możemy w prosty sposób zweryfikować po wdrożeniu. W tym celu, w aplikacji został udostępniony interaktywny wykres przedstawiający historię zmian spalania, średniej oceny, przebytego dystansu i strat paliwa.


Wybór zakresu, za jaki są wyświetlane statystyki

Domyślnie wyniki prezentują postępy całej floty za ostatnie 12 tygodni. Za pomocą wyszukiwarki (1) możemy je ograniczyć do jednego kierowcy bądź grupy kierowców. Użytkownik ma również dowolność w wyborze zakresu dat i interwału czasowego (2) oraz typu (3) prezentowanych parametrów, których zmianę chcemy sprawdzić.Historia zmian spalania, oceny, dystansu i oszczędności

Pierwszy z wykresów prezentuje zmianę rzeczywistej średniej spalania na przestrzeni wybranego okresu. Każdy słupek przedstawia faktyczną średnią spalania, która następnie jest podzielona na potencjalną oszczędność oraz potencjalne spalanie. Te informacje mówią  o tym jak zmieniłoby się spalanie, jeśli kierowcy wyeliminowaliby popełniane przez siebie błędy. Dokładne wartości można sprawdzić po najechaniu kursorem na dowolny słupek.

Kolejny wykres dotyczy zmian śr. oceny wybranych kierowców w wybranym okresie. W zależności od wysokości oceny słupki przyjmują kolor czerwony (niska ocena), pomarańczowy (średnia ocena) lub zielony (dobra ocena).

Przedostatni wykres prezentuje dystans przebyty przez wybranych kierowców w danym czasie. Analogicznie do poprzednich, z łatwością możemy sprawdzić wartość każdego słupka.Ostatni wykres informuje nas o tym ile paliwa dałoby się zaoszczędzić w danym okresie, gdyby kierowcy nie popełnili wykrytych przez system błędów z zakresu nieekonomicznej jazdy. Tym samym, ta informacja wskazuje rozmiar potencjalnych oszczędności, które można wygenerować we flocie, jeśli kierowcy poprawią swój styl jazdy.


Przyczyny wartości przedstawionych na dowolnym wykresie należy szukać po kliknięciu w dowolny słupek. Wówczas wyświetlony zostanie ranking kierowców za dany zakres wykresu wraz z kluczowymi parametrami, takimi jak ocena, przebieg i średnia spalania. Po kliknięciu w konkretnego kierowcę, wyświetlona zostanie jego szczegółowa karta oceny wraz z pełną listą popełnionych błędów.


Warto podkreślić, że podczas analizy korzyści finansowych płynących z wdrożenia modułu, szczególnie przydatne są wykresy mówiące o spalaniu i stratach paliwa. Natomiast obserwując zmianę oceny, przeanalizujemy jakie postępy poczynili nasi kierowcy. Sumaryczne wartość dla newralgicznych mierników są zaprezentowane nad wykresem.