Po kliknięciu na danego kierowcę (zarówno w rankingu EKO, jak i SAFE) aplikacja wyświetla okno Trendu stylu jazdy. Są to szczegółowe informacje na temat stylu jazdy wybranego kierowcy i popełnianych przez niego błędów.

Moduł daje nam możliwość szybkiej zmiany kierowcy (1), sposobu wyświetlania informacji (2) oraz okresu, z którego pochodzą wyświetlane dane (3).

Znajdujący się poniżej wykres słupkowy prezentuje jak zmieniała się ocena kierowcy w wybranym okresie. Po kliknięciu w dowolny ze słupków, jesteśmy w stanie zweryfikować wszystkie czynniki wpływające na ocenę w danym czasie. W polu Szczegóły oceny zostały przedstawione oceny cząstkowe (w tym przypadku za dany tydzień) obejmujące Przyspieszenie, Hamowanie, Prędkość, Gaz-hamulec, Biegi oraz Postoje.

Ocena w kategorii PRZYSPIESZANIE oraz HAMOWANIE

Po kliknięciu na wybraną ocenę szczegółową otrzymamy listę najpoważniejszych błędów w danej kategorii. Pierwszym parametrem jest Przyspieszenie. Charakterystyka błędów zawiera: Czas wystąpienia (1), Zakres prędkości (2), Czas trwania (3) oraz Wartość błędu proporcjonalna do zakresu prędkości i gwałtowności manewru (4). Co więcej, klikając znacznik (5) możemy podglądnąć na mapie odcinek trasy, na którym wystąpił błąd. Analogicznie prezentuje się charakterystyka błędów w kategorii Hamowanie.

Podczas analizy błędów z kategorii Przyspieszenie oraz Hamowanie niezwykle wartościowe jest połączenie Zakresu prędkości oraz Czasu trwania. Dzięki temu możemy sobie zwizualizować jak dynamiczny był dany manewr (w jakim czasie zmieniła się prędkość).

 

 

Ocena w kategorii PRĘDKOŚĆ

Na liście błędów związanych z Prędkością, możemy przeanalizować następujące dane: Czas wystąpienia (1), Czas trwania (2), Prędkość średnią z odcinka pokonanego za szybko (3), Średnie przekroczenie prędkości względem ograniczeń na drodze (4) oraz Wartość błędu, proporcjonalnego do długości i wagi przekroczenia (5). Tak jak w powyższym przypadku, mamy również możliwość podglądu danego odcinka trasy na mapie (6).

 

Ocena w kategorii GAZ-HAMULEC

Błędy w kategorii Gaz-Hamulec to odzwierciedlenie płynności jazdy i zdolności do unikania niepotrzebnego rozpędzania pojazdu, zaraz po którym nastąpiło hamowanie . Oprócz Czasu wystąpienia (1), Wartości błędu (3) i podglądu odcinka trasy na mapie (4), aplikacja daje nam możliwość zweryfikowania jak zmieniała się prędkość (2). Dla przykładu, pierwszy błąd polega na dynamicznym przyspieszeniu z 128 km/h do 145 km/h i ponownym wyhamowaniu do prędkości początkowej w bardzo krótkim czasie. Kierowca jest karany tylko wtedy, gdy rozpędzał i wyhamowywał pojazd celowo. Samoistne “pływanie” prędkości podczas jazdy nie jest kwalifikowane jako błąd.

Prawidłowe pokonywanie wzniesień, tj. rozpędzanie “z góry” i zwalnianie “pod górę” również nie jest karane.

 

 

Ocena w kategorii BIEGI

Kolejną kategorią błędów są Biegi. W tym przypadku, kluczowymi informacjami są: Wykryty numer biegu (1) oraz Rekomendowany numer biegu (2). Czas trwania mówi nam o tym jak długo kierowca jechał ze zbyt niskim biegiem a znacznik pozwala prześledzić dany odcinek trasy na mapie. Ocena w tej kategorii w samochodach elektrycznych będzie najwyższa z możliwych ze względu na brak danych o obrotach silnika.

 

Ocena w kategorii POSTOJE

Ostatnią kategorią błędów są Postoje. W aplikacji możemy dokładnie sprawdzić ile trwał dany, błędny postój (z włączonym silnikiem) (1), kiedy wystąpił (2) i w jakim odbył się miejscu (3).Ocena w tej kategorii w samochodach elektrycznych będzie najwyższa z możliwych ze względu na brak danych o obrotach silnika.