Tworzenie wyzwań w aplikacji Navifleet to jeden ze sposobów motywowania kierowców do poprawy swoich nawyków za kierownicą. Utworzone wyzwania są widoczne dla uczestników w aplikacji mobilnej.

Jak stworzyć wyzwanie?

Aby utworzyć wyzwanie przejdź do STYL JAZDY -> WYZWANIA -> Nowe wyzwanie.W taki sposób przejdziemy do okna tworzenia nowego wyzwania. Obowiązkowe pola, które musimy wypełnić aby utworzyć wyzwanie to:


 • Nazwa wyzwania - zgodnie z naszymi preferencjami.

 • Zakres trwania - daty możemy uzupełnić ręcznie bądź wybrać z kalendarza.

 • Parametry do poprawy - po kliknięciu w puste pole zostanie rozwinięta lista z kategoriami, w jakich będą rywalizować uczestnicy. Spośród parametrów Przyspieszenie, Hamowanie, Prędkość, Gaz-Hamulec, Biegi oraz Postoje możemy wybrać dowolną liczbę kategorii.

 • Uczestnicy wyzwania - w wyzwaniu może brać udział dowolna liczba uczestników. Kierowców wybieramy zaznaczając pole wyboru znajdujące się w danym wierszu. W liście wyświetlana jest ocena każdego kierowcy uwzględniająca kategorie wybrane do danego wyzwania. Uwaga! Jeśli kierowca jest uczestnikiem innego wyzwania w wybranym okresie, przy jego ocenie pojawi się ikona pucharu.

 • Cel wyzwania - wartość, którą należy osiągnąć aby zwyciężyć w wyzwaniu. Definiowana przez kierownika floty. To od niego zależy również definicja zasad rywalizacji, najpopularniejsze modele to:

  • wygrywa n pierwszych miejsc

  • wygrywają tylko ci, którzy osiągnęli wartość docelową

  • wygrywa cała grupa, jeśli osiągnęła wartość docelową.


Dodatkowym (opcjonalnym) polem jest Przedmiot nagrody. Sposób nagrodzenia zwycięzców zależy od kierownika floty. Motywowanie kierowców może mieć różne formy - od nagród materialnych po dodatkowe dni urlopu. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu Ecodriving to nie bat. Jak przekonać kierowców do zdrowej rywalizacji?


Jak monitorować wyzwania?

W widoku Wyzwania, mamy możliwość filtrowania wyzwań według ich aktywności. Dzielą się one na Aktywne, Nadchodzące, Zakończone. Ponadto w prawym górnym rogu widoku mamy do dyspozycji wyszukiwarkę kierowców i wyzwań.


Na kafelku odpowiadającym wyzwaniu widnieją następujące informacje:

 • Kategorie, w których rywalizują uczestnicy (1).

 • Nazwa wyzwania (2).

 • Średnia ocena uczestników wyzwania w wybranych kategoriach oraz cel wyzwania (3).

 • Liczba uczestników (4).

 • Okres rywalizacji (5)Wybierając wielokropek w prawym górnym rogu kafelka, możemy przejść do szczegółów lub usunąć wyzwanie.Podgląd wyzwania zawiera wszystkie dane, które zostały określone podczas jego tworzenia wraz z listą uczestników uszeregowaną od najwyższej oceny (aktualny ranking wyzwania).