Aplikacja kierowcy Naviflleet Driver jest dostępna w oficjalnych sklepach App Store oraz Google Play.

Logowanie

Kierowca nie musi posiadać dedykowanego konta dostępu do aplikacji. Logowanie odbywa się za pomocą numeru telefonu, który został podany przez kierownika floty w aplikacji gps.navifleet.pl. w zakładce NARZĘDZIA -> KIEROWCY.


Po wprowadzeniu numeru, kierowca otrzyma wiadomość SMS z kodem weryfikacyjnym.  Po jego wprowadzeniu kierowca będzie miał dostęp do swoich wyników w aplikacji Navifleet Driver.


Ocena stylu jazdy w aplikacji Navifleet Driver

Po zalogowaniu zostanie wyświetlony ekran startowy. Widnieje na nim ocena kierowcy wraz z ocenami cząstkowymi. Za pomocą ikony kalendarza, można zmieniać zakres dat wyświetlanej oceny (lista najpoważniejszych błędów zawsze obejmuje okres 7 dni).Dla każdej ocenianej kategorii aplikacja wyświetla sugestie, dostosowane do stylu jazdy kierowcy (w zależności od otrzymanej oceny). Po kliknięciu w ikonę sugestii otrzymasz pochwałę lub użyteczną poradę adekwatną do tego jak sobie w danej kategorii radzisz.


Przykład sugestii dla niskiej oceny za prędkość.


Przykład sugestii dla wysokiej oceny za hamowanie


Po kliknięciu w wartość oceny za daną kategorię, przejdziesz do szczegółowych statystyk, w których możesz sprawdzić swoje noty w poszczególnych dniach. Zawierają one informacje o tym jak były oceniane Twoje przejazdy w ciągu ostatnich 7 dni. Wraz z oceną wyświetlone są podstawowe statystyki, takie jak średnia spalania i przebyty dystans. Pozycję każdego dnia można rozwinąć i  listę najpoważniejszych błędów.


Po rozwinięciu listy można zobaczyć szczegóły błędu (czas jego wystąpienia oraz skalę błędu, zależną od ocenianej kategorii). Wybierając ikonę znacznika na mapie, zostanie wyświetlone miejsce popełnienia błędu.


Jak monitorować wyzwania w Navifleet Driver?

Jeżeli dany kierowca został wybrany przez kierownika floty do udziału w wyzwaniu, jest w stanie śledzić rywalizację oraz swoje postępy z poziomu aplikacji Navifleet Driver.


Aby przejść do widoku wyzwań wybierz Menu -> Wyzwania.Wyzwania dzielą się na aktywne, nadchodzące i zakończone. Po kliknięciu w wyzwanie wyświetlone zostaną informacje na jego temat wraz z pełnym, aktualnym rankingiem kierowców. 


Najważniejsza informacja, oprócz rankingu uczestników z ich prywatnymi ocenami jest wartość docelowa, czyli cel wyzwania, jaki uczestnicy muszą osiągnąć. Parametr o nazwie wartość obecna informuje o średniej ocenie uczestników za wybrane w wyzwaniu kategorie za okres trwania wyzwania. 


To od kierownika floty zależy definicja zwycięzców, najpopularniejsze modele rywalizacji to:

  • wygrywa n pierwszych miejsc,

  • wygrywają ci, którzy osiągnęli wartość docelową,

  • wygrywa cała grupa, jeśli osiągnęła wartość docelową.