Funkcjonalność Pracownicy w aplikacji gps.navifleet.pl służy do tworzenia kont dostępu dla pracowników. Każdy pracownik otrzymuje swój unikalny login oraz hasło, a także zestaw uprawnień określający dostęp do poszczególnych funkcji systemu.

Tworze grup uprawnień

Zanim dodamy konto pracownicze, konieczne jest stworzenie grupy uprawnień pracowniczych. Aby to zrobić przejdź do zakładki Narzędzia → Uprawnienia pracowników.Aby dodać grupę uprawnień, wybierz opcję znajdującą się w prawym górnym rogu okna.W wyświetlonym oknie możemy dowolnie definiować zakres uprawnień dla danej grupy. Uprawnienia są podzielone na następujące zakładki: Zarządzanie uprawnieniami, Pracownicy, Pojazdy, Punkty, POI, Strefy, Kierowcy, Inne.


Po zapisaniu wybranych konfiguracji, grupa uprawnień pojawi się w widoku głównym. Z tego poziomu możemy ją usunąć lub dowolnie edytować, wybierając odpowiednią opcję znajdującą się po prawej stronie wiersza.


Dodawanie pracownika

Po utworzeniu grup uprawnień, możemy przystąpić do dodawania kont pracowniczych. Aby to zrobić przejdź do zakładki Narzędzia → Pracownicy. Aby dodać konto pracownicze, wybierz opcję Dodaj użytkownika znajdującą się w prawym górnym rogu okna.Wyświetlone okno NOWE KONTO PRACOWNICZE jest podzielone na dwie zakładki. Pierwsza z nich to Edycja danych. Wprowadzamy w niej dane firmy, dane logowania oraz dane kontaktowe nowego użytkownika.Druga zakładka to Widok. W niej możemy decydować o tym, co widzi nowy użytkownik - elementy, które będą wyświetlane przy pojeździe na liście pojazdów w lewym menu oraz te, które będą wyświetlane przy pojeździe na mapie. Po zapisaniu, nowe konto pracownicze będzie widniało w widoku głównym opcji Pracownicy, wraz z danymi kontaktowymi, informacją na temat ostatniego logowania oraz liczbą przypisanych pojazdów. Konto można w każdej chwili usunąć lub edytować jego dane (ikony po prawej stronie wiersza).