Strefy to importowane automatycznie lub dodane ręcznie obszary o dowolnym kształcie lub rozmiarze. Dzięki tej funkcjonalności w aplikacji Navifleet można w łatwy sposób kontrolować odwiedziny pojazdów w wybranych obszarach. 

Dodawanie strefy

Aby dodawać lub edytować strefy przejdź do Narzędzia → Strefy.Dodawanie nowej strefy odbywa się poprzez wybieranie z rozwijalnej listy przycisku Dodaj strefę.Strefę rysujemy dodając jej punkty skrajne. Aby dodać ostatni punkt skrajny oraz zakończyć rysowanie strefy należy dwukrotnie kliknąć myszką w jego miejscu na mapie. Kolejnym etapem jest uzupełnienie szczegółów strefy (m.in. kolor, opis oraz grupę, do której będzie należeć) i zapisanie jej.Zaznaczenie opcji Uwzględniaj w raportach, spowoduje wyświetlanie nazwy strefy zamiast adresu postoju. Oznaczenie jako baza spowoduje automatyczne rozpoczęcie lub zakończenie części krajowej przy rozliczaniu delegacji zagranicznych.

Edycja strefy

Dane strefy możemy dowolnie zmieniać. Wystarczy wybrać opcję Edytuj  znajdującą się w liście utworzonych stref (po lewej stronie widoku głównego). Jeśli chcemy edytować kształt strefy wybieramy odpowiednią opcję w wyświetlonym oknie. Następnie należy przeciągnąć wybrane narożniki we właściwe miejsce, kliknąć dwukrotnie obszar strefy i zatwierdzić operację przyciskiem Zapisz.