W aplikacji Navifleet wszystkie utworzone obiekty (pojazdy, kierowcy, strefy i punkty POI) możemy segregować za pomocą grup. Jest to przydatne m.in. podczas sortowania dużej liczby obiektów. Grupy można tworzyć i edytować zgodnie ze swoimi preferencjami.

Dodawanie grupy

Aby dodać grupę przejdź do Ustawienia → Ustawienia grup. Następnie zostanie wyświetlony widok główny, podzielony na cztery okna dotyczące grup: pojazdów (1), kierowców (2), stref (3) oraz punktów POI (4). W zależności od tego, którą grupę chcemy dodać, należy wybrać przycisk Dodaj grupę (5) w odpowiednim oknie.


Dodając grupę, nadajemy jej nazwę oraz wybieramy obiekty (pojazdy, kierowców, strefy bądź punkty POI), które będą do niej należały.


Edycja Grupy

Po utworzeniu grupy pojawi się ona w oknie odpowiadającym jej rodzajowi. W liście utworzonych grup widnieją m.in. takie informacje jak liczba przypisanych obiektów, czy też data edycji. Każdą grupę możemy usunąć lub dowolnie edytować, klikając odpowiedni przycisk po prawej stronie wiersza.Uwaga! Grupy możemy tworzyć i edytować również z poziomu danej funkcjonalności:
- Grupy pojazdów w zakładce Pojazdy.
- Grupy kierowców w Narzędzia → Kierowcy.
- Grupy stref w Narzędzia → Strefy.
- Grupy punktów POI w Narzędzia → Punkty POI.