Po zamontowaniu urządzenia w pojeździe, kolejnym etapem jest aktywowanie pojazdu w systemie Navifleet. Jest to krok niezbędny do pełnego korzystania z aplikacji.


Aktywacja pojazdów


Aby aktywować pojazd przejdź do zakładki Pojazdy. Aktywność danego pojazdu jest widoczna w kolumnie Status.Pojazd aktywujemy za pomocą kropki znajdującej się przy opisie statusu. Analogicznie przebiega zawieszenie usługi.W przypadku braku aktywacji, przy nazwie pojazdu (np. w widoku Mapy) będą się pojawiać komunikaty o braku uprawnień, a moduły funkcjonalne w aplikacji nie będą dostępne.


Edycja danych pojazdów

Wybierając ikonę w ostatniej kolumnie, mamy możliwość wprowadzenia/edycji danych pojazdu.W wyświetlonym oknie możemy wprowadzać takie informacje, jak:

  • Wyświetlanie - tutaj możemy określić m.in. nazwę pojazdu i nazwę pozycji, która będzie widniała na fakturze.
  • Przypisany kierowca.
  • Dodatkowe dane - m.in. kolor znacznika i maksymalny czas nieaktywności lokalizatora (po jakim czasie ma zostać wygenerowany alert).
  • Dane techniczne - m.in. typ pojazdu, pojemność zbiornika paliwa i edytowalny przebieg (jeśli nie jesteś w stanie edytować przebiegu - skontaktuj się z Obsługą Klienta Navifleet).