Po zamontowaniu urządzenia w pojeździe, kolejnym etapem jest aktywowanie pojazdu w systemie Navifleet. Jest to krok niezbędny do pełnego korzystania z aplikacji.


Aby aktywować pojazd przejdź do zakładki Pojazdy. Aktywność danego pojazdu jest widoczna w kolumnie Status.Pojazd aktywujemy za pomocą kropki znajdującej się przy opisie statusu. Analogicznie przebiega zawieszenie usługi.W przypadku braku aktywacji, przy nazwie pojazdu (np. w widoku Mapy) będą się pojawiać komunikaty o braku uprawnień, a moduły funkcjonalne w aplikacji nie będą dostępne.