Raport ma na celu porównanie spalonego paliwa z ilością zatankowaną na kartach paliwowych, w automatyczny sposób dzięki czemu zaoszczędzisz czas i unikniesz błędów, raport pokazuje średnie spalanie między tankowniami jak i podsumowanie za wybrany okres. Pozwala na szybką weryfikację ewentualnych rozbieżności ilości spalonego paliwa.


Przed importem kart paliwowych należy utworzyć uniwersalny szablon importu. Szablon tworzymy w sekcji Koszty → Dokumenty → Szablon importu. Moduł importu jest kompatybilny tylko z plikami o rozszerzeniach XLS i XLSX. Ważne, aby karta paliwowa nie zawierała błędów oraz braków (może to spowodować brak możliwości zapisania bez ręcznej poprawy pliku. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Uniwersalny moduł kart paliwowych.


Ważne! Jeżeli w Twoich pojazdach poziom paliwa jest wyrażany w procentach (%), konieczne jest przesłanie pojemności baku danego pojazdu do Biura Obsługi Klienta Navifleet.

Import kart paliwowych


Kartę paliwową importujemy z dysku do aplikacji desktopowej Navifleet.


Aby to zrobić przejdź do Koszty → Dokumenty → Importuj (wybieramy źródło np. Plik XLS, Fortis itp. → szablon importu jeśli jest utworzony → wybieramy lokalizację pliku → importuj).


Raport zestawienia kart paliwowych z tankowniami


Ważne jest, aby importować wszystkie karty paliwowe. Ma to wpływ na wartość porównawczą raportu oraz importowanie plików tylko z potrzebnymi danymi.


Aby wygenerować raport przejdź do Raporty   Zestawienie kart paliwowych z tankowaniami.


Następnie określamy zakres czasowy raportu oraz wybieramy jakie tankowania ma uwzględniać:

  • Wykryte - informacja ile litrów zostało zatankowane oraz do jakiego stanu.
  • Karta paliwowa - informacja o ilości litrów zatankowanych na kartę paliwową.

Mamy także możliwość wyboru pojazdu, którego będzie dotyczył raport.