Moduł importu kart paliwowych umożliwia tworzenie zbiorczego podsumowania tankowań we flocie. W taki sposób możemy monitorować koszty paliwowe w wybranym okresie.

Tworzenie szablonu importu

Pierwszym krokiem do importu zestawienia karty paliwowej jest stworzenie szablonu importu. Moduł importu jest kompatybilny tylko z plikami o rozszerzeniach XLS i XLSX.

Szablon tworzymy w sekcji Koszty → Dokumenty → Szablony importu.


Sposób uzupełnienia szablonu


Domyślne ustawienia dokumentu:

 • Nazwa szablonu - Dowolna.
 • Numer - Domyślnie nazwa importowanego pliku.
 • Typ - Wybieramy z listy rozwijanej.
 • Kontrahent - Wybieramy z listy rozwijanej, jeżeli nie mamy listy kontrahentów dodajemy ją w sekcji Koszty → Kontrahenci.

Konfiguracja danych źródłowych

 • Pomiń [x] pierwszych wierszy - W miejscu tym podajemy ilość niepotrzebnych wierszy (niezawierających wartości do importu, np. nagłówki kolumn).


Pojazd

 • Nazwa kolumny - Podajemy literę adresu kolumny (duże litery). • Powiązanie - Domyślnie numer rejestracyjny.

Kierowca

 • Jeżeli w importowanym pliku nie ma danych kierowcy, możemy tą sekcje zostawić pustą.
 • Nazwa kolumny - Analogicznie jak w punkcie 3.
 • Powiązanie - Wybieramy z listy rozwijanej.

Typ kosztu

 • Nazwa kolumny - Analogicznie jak w punkcie 3.
 • Powiązanie - Wprowadzamy nazwę pozycji asortymentowej z pliku i określamy nazwę pozycji po imporcie.Ilość, Kwota netto, Kwota brutto

 • Nazwa kolumny - Analogicznie jak w punkcie 3.

Waluta

 • Domyślna waluta - Wybieramy z listy rozwijanej.
 • Nazwa kolumny - Analogicznie jak w punkcie 3.
 • Powiązanie - Wprowadzamy nazwę waluty z pliku i określamy nazwę waluty po imporcie.

Data wykonania

 • Nazwa kolumny - Analogicznie jak w punkcie 3.
 • Format daty z zerem wiodącym: R-M-D G:I:S.
 • Format daty bez zera wiodącego r-m-d g:i:s.

Import pliku z szablonu

 • Przechodzimy do sekcji Koszty → Dokumenty → Importuj.
 • Z listy rozwijalnej wybieramy źródło czyli plik XLS.
 • Wybieramy stworzony wcześniej szablon.
 • Podajemy lokalizację pliku do importu.
 • Klikamy importuj.
 • Po zaimportowaniu pliku ustawiamy datę wystawienia i klikamy zapisz.