Opis urządzenia

 • Rejestracja pozycji co 5 sekund i wysyłanie do KAS.
 • Bezpłatne wsparcie i pomoc techniczna.
 • Diody sygnalizujące kierowcy poprawność działania.
 • Samodzielny montaż w gnieździe zapalniczki 12V/24V.

Zawartość opakowania

 • Urządzenie OBU Navifleet z przewodem zasilającym 60 cm.

 • Taśma montażowa.

Szybki start

 • Zarejestruj swoją firmę w IKK na www.login.mf.gov.pl.
 • Ulokuj urządzenie na desce rozdzielczej pojazdu w zasięgu wzroku. 
 • Podłącz przewód zasilania do gniazda zapalniczki w pojeździe.
 • Urządzenie uruchomi się automatycznie, co zostanie zasygnalizowane diodami LED urządzenia. 
 • Jazdę możesz rozpocząć kiedy dioda NAVIGATE i STATUS będą pulsować zielonym światłem. Oznacza to, że urządzenie uzyskało zasięg GPS i GSM.

Sygnalizacja stanu urządzenia

Oznaczenia diody NAVIGATE (1): 

 • Świeci ciągle   sygnał GNSS nie jest odbierany.
 • Miga co sekundę – tryb normalny, GNSS działa.
 • Nie miga – urządzenie wyłączone lub urządzenie znajduje się w trybie uśpienia.
 • Ciągle szybko miga   oprogramowanie sprzętowe urządzenia jest flashowane.


Oznaczenie diody STATUS (2): 

 • Miga co sekundę – tryb normalny. 
 • Miga co dwie sekundy – tryb uśpienia. 
 • Mruga szybko przez krótki czas – modem aktywny. 
 • Nie miga – urządzenie nie działa lub urządzenie w trakcie rozruchu.