W aplikacji Navifleet mamy możliwość gromadzenia informacji dotyczących dat przeglądów, ubezpieczeń oraz wymian oleju w poszczególnych pojazdach. Ponadto system wysyła powiadomienia o zbliżających się terminach, dzięki czemu możemy być pewni, że nie przeoczymy żadnej daty, ważnej dla eksploatacji samochodu.

Jak wprowadzić daty?

Aby wprowadzić dane, przejdź do zakładki POJAZDY i dla interesującego Cię samochodu wybierz opcję Edytuj dane pojazdu (znajduje się ona w ostatniej kolumnie tabeli).


W wyświetlonym oknie uzupełnij odpowiednie pola dotyczące wymiany oleju (1) oraz przeglądów i ubezpieczeń (2).UWAGA! Wartość w polu “Wymiana oleju co” nie oznacza przebiegu pojazdu, po którym należy wymienić olej. Jest to wartość interwałowa, oznaczająca co ile kilometrów należy dokonać wymiany oleju. Przykład: jeśli ostatnia wymiana oleju była przeprowadzona przy przebiegu 100 000 km, a kolejna ma być po przejechaniu 130 000 km, to w wyżej wymienionym polu powinna się znaleźć wartość 30 000 km.


Po kliknięciu Zapisz, aplikacja automatycznie konfiguruje przypomnienia o wprowadzonych terminach.

Gdzie pojawiają się przypomnienia?

Każdy alert o nadchodzącym przeglądzie, kończącym się ubezpieczeniu lub konieczności wymiany oleju, zostanie wyświetlony w zakładce Powiadomienia (w prawym głównym rogu widoku głównego aplikacji) oraz wysłany na adres e-mail właściciela pojazdu.Powiadomienia z sekcji Przeglądy i ubezpieczenia wysyłane są na: 30, 14, 7, 3 dni przed oraz w dacie ustalonej w danym polu.


Powiadomienie o wymianie oleju jest wysyłane, jeśli liczba przebytych kilometrów przekroczy wartość będącą sumą wartości z pól: Ostatnia wymiana oleju i Wymiana oleju co. W chwili wysłania powiadomienia do pola Ostatnia wymiana oleju automatycznie wpisywana jest aktualna ilość przebytych kilometrów.