W trosce o środowisko i Twój cenny czas zachęcamy do zrezygnowania z faktur w formie papierowej i otrzymywania ich wyłącznie w formie elektronicznej.

Zmiana typu faktury w aplikacji Navifleet

Aby zmienić typ faktury w aplikacji Navifleet, wybierz opcję Ustawienia.Następnie uzupełnij w odpowiednim polu adres e-mail, na który chcesz otrzymywać fakturę (1) oraz zaznacz opcję Na email (2). Po wprowadzeniu zmian kliknij Zapisz.Zmiany rodzaju faktury można również dokonać przesyłając na adres finanse@navifleet.pl e-mail o treści "Oświadczam, iż wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt, w formie elektronicznej na adres e-mail: tu wpisz swój adres e-mail".