Na pierwszej fakturze VAT za usługi świadczone przez Navifleet może widnieć kwota wyższa niż koszt miesięcznego abonamentu. Dzieje się tak, ponieważ oprócz standardowego zafakturowania z góry za cały kolejny miesiąc usług, następuje dofakturowanie za okres od włączenia usług do rozpoczęcia okresu rozliczeniowego.

PrzykładNa powyższej fakturze widnieją dwie pozycje:


1. Kwota naliczana z góry za pełny miesiąc usług - od 22-05-11 do 2022-06-10.


2. Wyrównanie za okres od momentu włączenia usług do rozpoczęcia pełnego miesiąca rozliczeniowego, o którym mowa w pozycji 1. Według powyższej faktury, użytkownik zaczął korzystać z usług Navifleet 19 dni przed rozpoczęciem pełnego okresu rozliczeniowego (2022-04-22).