Za pomocą aplikacji Navifleet Driver pracownicy mają możliwość deklarowania tego, czy dany przejazd jest służbowy, czy prywatny. Na podstawie tych danych raport jazdy służbowo-prywatnej obrazuje, w jaki sposób kierowcy wykorzystują swoje pojazdy służbowe. 


Jakie dane znajdziemy w raporcie jazdy służbowo-prywatnej?

Każdy raport jazdy służbowo-prywatnej składa się z dwóch części: podsumowania oraz tabel zawierających indywidualne dane dla każdego z kierowców, których uwzględniliśmy podczas generowania raportu.


Raport zestawia ze sobą czas jazdy, spalone paliwo (na podstawie odczytu z magistrali CAN) oraz przebyty dystans z rozróżnieniem na przejazdy służbowe i prywatne. Takie informacje znajdziemy zarówno w podsumowaniu, jak i indywidualnych statystykach każdego kierowcy (z datą danego przejazdu). 

Kiedy i jak używać raportów jazdy służbowo-prywatnej?


Opis sytuacji 
Jak wykorzystać raport jazdy służbowo-prywatnej?
Zarząd oraz kierownik floty nie wiedzą, ile przejazdy prywatne kosztują firmę
Na podstawie zestawienia zużytego paliwa podczas jazdy w celach prywatnych, kierownik floty może sporządzić raport kosztów (uwzględniając aktualne ceny paliw). Może on obejmować dowolny okres i dowolną grupę kierowców.
Konieczność rozliczenia pracownika za paliwo zużyte podczas przejazdów prywatnych
Jeżeli w polityce flotowej są ujęte limity paliwa zużytego w celach prywatnych, którego koszt pokrywa firma, flotowiec może zweryfikować czy dany kierowca je przekroczył. Jeżeli wystąpiło przekroczenie, prostym rachunkiem możne obliczyć kwotę, jaką musi pokryć pracownik.

Flotowiec może również porównać wartości z kolumny Spalone paliwo (prywatnie) z tankowaniami bez użycia karty paliwowej, które znajdują się w raporcie Zestawienie kart paliwowych z tankowaniamiJest to szczególnie przydatne, kiedy polityka flotowa zakłada, że całkowity koszt paliwa zużytego prywatnie ponosi pracownik.
Konieczność sprawdzenia niezasadnych przejazdów służbowych w dni wolne od pracy (np. weekendy).
Dzięki wyróżnionym (kolorem żółtym) w raporcie weekendom, kierownik floty jest w stanie z łatwością wychwycić jakiekolwiek wartości różne od 0, pojawiające się w kolumnie Czas jazdy (służbowo). Jest to podstawa do rozpoczęcia weryfikacji ewentualnych nadużyć ze strony pracowników.