Moduł kierowcy służy do ewidencji pracowników w przedsiębiorstwie, zarządzania ich danymi kontaktowymi, numerami identyfikatorów oraz monitorowania czasu pracy według norm WE 561/2006.

Identyfikowanie kierowców

Identyfikacja kierowców w systemie Navifleet jest możliwa po aktywowaniu modułu o nazwie „Identyfikacja kierowców”, który odpowiada za odczytywanie numerów identyfikatorów, które na stałe są przypisane do kierowców. Identyfikatorami mogą być:

  • karta RFID – kartę RFID kierowca musi przykładać do czytnika RFID przed rozpoczęciem każdego przejazdu. Nasze urządzenia sztucznie podtrzymują kod kierowcy w pamięci aż do momentu wyłączenia zapłonu (stacyjki). Dodatkowo w urządzeniach aktywna jest opcja opóźnienia, domyślnie ustawiana na 45 sekund. Dzięki temu tylko dłuższe postoje wymagają ponownego przyłożenia karty do czytnika. Każda karta RFID ma unikalny numer, który jest wyświetlany w polu „kierowca” w aplikacji gps.navifleet.pl.
  • pastylka Dallas – sposób działania jest identyczny, jednak różnica między tą metodą identyfikacji a poprzednią jest kształt identyfikatora i czytnika.
  • Brelok Bluetooth – bardzo wygodna forma identyfikacji nie tyle kierowców, co wszystkich osób znajdujących się w pojeździe. Metoda działa bezprzewodowo i w promieniu 8m odczytuje nawet do 12 identyfikatorów na raz. Technologia Bluetooth nie wymaga zbliżania identyfikatorów do czytnika – wystarczy wejść do pojazdu, a system automatycznie rozpozna ten fakt do kolejnego opuszczenia go. System idealnie sprawdza się w mierzeniu np. czasów dojazdu poszczególnych pracowników do firmy, zwłaszcza jeśli wsiadają i wysiadają w różnych miejscach.
  • karta kierowcy zawodowego – ten rodzaj identyfikatora sprawdzi się tylko w przypadku, gdy w pojeździe jest tachograf cyfrowy, a lokalizator GPS jest podłączony do tachografu (Pin D8) lub do magistrali CAN (CANH i CANL). Rekomendujemy wybór urządzeń podpinanych do złącza D8 w tachografie, ponieważ w ten sposób uzyskuje się największą dokładność pomiaru czasu pracy, w tym włożenie i wyjęcie karty kierowcy ze slotu.

Instrukcja dodawania kierowców

Klikamy Narzędzia → Kierowcy → Akcję → Dodaj kierowcę

W wyświetlonym oknie należy uzupełnić wymagane pola, a następnie zapisać formularz. Od tej chwili wszystkie dane kierowcy o wprowadzonym numerze identyfikatora będą zaliczane na jego konto w raportach oraz w panelu spedytora (kontrola czasu pracy według WE 561/2006).