Ten artykuł opisuje sposób postępowania kierowcy w przypadku wystąpienia problemów z działaniem urządzeń OBU/ZSL.

Kiedy przełączyć się na aplikację mobilną?

Jeśli Twoje urządzenie przestało działać, możesz przełączyć się na aplikację mobilną  i kontynuować przejazd. 

Jak przełączyć się na aplikację mobilną?

W przypadku wykrycia problemów z transmisją danych do systemu e-TOLL należy wykonać procedurę składającą się z następujących kroków:

Kroki które można pominąć jeśli były wykonywane wcześniej. 

Krok 1: Pobranie przez kierowcę aplikacji mobilnej e-TOLL PL

Krok 2: Pierwsze uruchomienie aplikacji mobilnej e-TOLL PL i nadanie identyfikatora biznesowego aplikacji.

Krok 3: Powiązanie aplikacji mobilnej z pojazdem na którym nie działa urządzenie OBU/ZSL 

Kroki konieczne

Krok 4: Aktywowanie aplikacji mobilnej w pojeździe na którym nie działa urządzenie OBU/ZSL

Krok 5: Rozpoczęcie przejazdu 

Rekomendujemy wykonanie kroków 1, 2 i 3 z wyprzedzeniem. Dobrą praktyką jest wcześniejsze wyposażenie kierowców w aplikacje mobilne e-TOLL oraz powiązanie ich z profilami pojazdów, którymi się poruszają. Wówczas cała procedura awaryjna sprowadza się do kroków 4 i 5, które kierowca może wykonać samodzielnie, w kilka minut.

Krok 1: Pobranie aplikacji mobilnej e-TOLL PL 

Android: e-TOLL PL Aplikacje w Google Play

Systemem iOS: Aplikacja e-TOLL PL w App Store


Krok 2: Pierwsze uruchomienie aplikacji mobilnej e-TOLL PL i nadanie identyfikatora biznesowego.

Aplikacja przy pierwszym uruchomieniu przeprowadza użytkownika przez proces otrzymania identyfikatora biznesowego aplikacji. Wszystko odbywa się automatycznie, wystarczy potwierdzać kolejne kroki. 

Krok 3: Powiązanie aplikacji mobilnej z pojazdem.

Ten krok można wykonać na dwa sposoby:

  1. Kierowca przekazuje identyfikator biznesowy aplikacji mobilnej przewoźnikowi lub innej osobie odpowiedzialnej za opłaty drogowe w przedsiębiorstwie, a ten dokonuje powiązania z pojazdem w koncie IKK z poziomu konta administratora.
  2. Kierowca samodzielnie wchodzi na stronę etoll.gov.pl, loguje się na swoje konto i przypisuje do pojazdu identyfikator aplikacji. Ten sposób wymaga wcześniejszego założenia konta w systemie e-TOLL i powiązania go z kontem podmiotu jako KIEROWCA. Zobacz jak stworzyć konta kierowców w systemie.


W obu przypadkach proces powiązania z pojazdem aplikacji mobilnej jest identyczny. Można go przeprowadzić zarówno na telefonie, jak i na komputerze. Wygląda on następująco:


Wchodzimy na stronę etoll.gov.pl i w prawym górnym rogu klikamy przycisk “Zaloguj”. W tym miejscu można także zmienić język strony. Po zalogowaniu się na swoje konto należy wybrać podmiot, który opłaca przejazd.

Po wybraniu podmiotu należy przejść do sekcji Urządzenia, a następnie kliknąć “Dodaj urządzenie”, podać identyfikator biznesowy z aplikacji i wybrać “Dodaj”.


W kolejnym kroku należy z menu w lewym górnym rogu wybrać Pojazdy, wybrać właściwy pojazd, przejść do sekcji Urządzenia (po prawej stronie) i przypisać aplikację mobilną (M21-A****H-9) do pojazdu.

Krok 4:  Aktywacja aplikacji mobilnej 

Aktywację aplikacja mobilnej może wykonać kierowca lub reprezentant firmy, który ma dostęp do konta. W tym celu należy zalogować się do systemu IKK na stronie etoll.gov.pl, następie przejść do MENU -> POJAZDY -> SZCZEGÓŁY POJAZDU -> URZĄDZENIA i wybrać przycisk Aktywuj przy identyfikatorze biznesowym aplikacji mobilnej na liście przypisanych urządzeń. Numery biznesowe aplikacji mobilnej zaczynają się od litery M, numery urządzeń ZSL/OBU od litery Z.


Krok 5: Rozpoczęcie przejazdu

Po aktywacji, aplikacja mobilna e-TOLL PL zażąda wprowadzenia kodu PIN oraz hasła jako form zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich (jest to czynność jednorazowa przy pierwszym uruchomieniu).  Po wykonaniu tej czynności należy kliknąć “Konfiguruj przejazd”, zadeklarować obecność przyczepy (jeśli występuje) oraz wybrać “Rozpocznij przejazd”. Aplikacja mobilna od tej pory pełni funkcję urządzenia ZSL.


Podczas uruchamiania przejazdu, aplikacja sprawdzi czy telefon ma włączone niezbędne opcje:

  • GPS – niezbędny do działania.
  • Przesyłanie danych (internet) – niezbędny do działania.
  • Optymalizację baterii. Tę opcję należy wyłączyć aby aplikacja mogła działać w trybie ciągłym i nie była zatrzymywane po czasie bezczynności.