Ten artykuł opisuje sposób postępowania kierowcy w przypadku wystąpienia problemów z działaniem urządzenia GPS (OBU/ZSL).

Kiedy skorzystać z procedury awaryjnej?

Z procedury awaryjnej należy skorzystać w przypadku informacji o problemie z nadawaniem. 

W przypadku OBU, problem jest sygnalizowany za pomocą diody lub sygnału dźwiękowego. Opis sygnalizacji na urządzeniu OBU.

W przypadku ZSL jest to powiadomienie (PUSH lub SMS) z systemu Navifleet oraz sygnalizacja za pomocą diody, która jest montowana opcjonalnie. 

Jeśli Twoje urządzenie GPS przestało działać, możesz na dwa sposoby kontynuować przejazd.

1. Deklaracja przejazdu (tylko dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony). 

Ten sposób jest dobry dla kierowców którzy nie chcą używać aplikacji mobilnej, nie chcą kontrolować działania aplikacji lub nie mieli jej wcześniej zainstalowanej. Deklarację przejazdu podaje się na koncie IKK, jest to proces prosty i szybki. Przejazd można zadeklarować do 3 dni po jego zakończeniu.

Zobacz jak zgłosić deklarację przejazdu. 

2. Przełączenie się na aplikację mobilną. 

Jeśli kierowca ma aplikację mobilną, wie jak działa i korzystał już z niej do rozliczania przejazdów to może przełączyć się na aplikację mobilną. Ten sposób jest bardzo szybki pod warunkiem że wstępna konfiguracja była przeprowadzona wcześniej. Aby to zrobić wystarczy na pojeździe aktywować aplikację mobilną. Niedziałający lokalizator zostanie automatycznie dezaktywowany. 

Zobacz jak przełączyć się na aplikację mobilną.