Ten artykuł opisuje sposób postępowania kierowcy w przypadku wystąpienia problemów z działaniem urządzenia GPS (OBU/ZSL).

Kiedy skorzystać z procedury awaryjnej?

Z procedury awaryjnej należy skorzystać w przypadku informacji o problemie z nadawaniem. 

W przypadku OBU, problem jest sygnalizowany za pomocą diody lub sygnału dźwiękowego. Opis sygnalizacji na urządzeniu OBU.

W przypadku ZSL jest to powiadomienie (PUSH lub SMS) z systemu Navifleet oraz sygnalizacja za pomocą diody, która jest montowana opcjonalnie. 

Jeśli Twoje urządzenie GPS przestało działać, możesz kontynuować przejazd przełączając się na aplikację mobilną. Ten sposób jest bardzo szybki pod warunkiem że wstępna konfiguracja była przeprowadzona wcześniej. Aby to zrobić wystarczy na pojeździe aktywować aplikację mobilną. Niedziałający lokalizator zostanie automatycznie dezaktywowany. 

Zobacz jak przełączyć się na aplikację mobilną.