Przewóz towarów akcyzowych wymaga ciągłego wysyłania aktualnej pozycji pojazdu do platformy Ministerstwa Finansów. Integracja z systemem SENT to jedna z funkcjonalności aplikacji Navifleet i lokalizatora GPS.


Aby rozpocząć przesyłanie danych do systemu SENT, należy dodać Zadanie SENT.

Jak dodać zadanie SENT?

Zadanie SENT możemy utworzyć dla każdego pracownika, uprzednio dodanego w zakładce NARZĘDZIA → Pracownicy.


Jeżeli pracownicy nie zostali wprowadzeni do systemu, puste pole zablokuje możliwość dodania zadania.


Zadanie SENT dodajemy w następujących krokach:


        1. Wybierz NARZĘDZIA, a następnie ZADANIA SENT.

        2. Wybierz opcję Dodaj zadanie.


        3. W utworzonym wierszu dodaj NUMER zadania (1), WYKONUJĄCEGO (2) oraz POJAZD (3).


4. Aby rozpocząć przesyłanie danych lokalizacyjnych do systemu, zmień STATUS na Rozpoczęte.


UWAGA! Jeśli przez 35 minut system SENT nie odeśle potwierdzenia na ramkę danych, wówczas dla danego zadania ustawiany jest status BŁĄD.

Jak sprawdzić, które urządzenia komunikują się z SENT?

Aby sprawdzić, które urządzenia komunikują się z systemem SENT przejdź do NARZĘDZIA → URZĄDZENIA E-TOLL/SENT.Otwarte okno przedstawia tabelę zawierającą dane dotyczące komunikacji z systemem SENT (oraz e-TOLL). Prezentowane informacje to: 

  • ID urządzenia (1) - identyfikator urządzenia w systemie Navifleet.
  • Nazwa pojazdu (2)
  • Nr rejestracyjny pojazdu (3)
  • Identyfikator techniczny (4) - numer seryjny urządzenia, przekazywany do systemu e-TOLL.
  • Identyfikator biznesowy do IKK (5)  -  identyfikator urządzenia OBU / ZSL nadawany przez e-TOLL w procesie rejestracji. Jest wymagany do dodania urządzenia do konta oraz przypisania urządzenia do pojazdu w IKK. 
  • Nr PIN (6) 
  • Komunikacja  SENT (7) - status transferu danych do systemu SENT.
  • Komunikacja e-TOLL (8) - status transferu danych do systemu e-TOLL.W kontekście współpracy z systemem SENT kluczowe są statusy transferu danych, znajdujące się w kolumnie nr 7. Aplikacja może wyświetlać 5 różnych statusów:


Ikona statusuOpis
-Urządzenie nie jest używane w systemie SENT. Skontaktuj się z BOK Navifleet i zamów dostęp.
Nie aktywowano transferu danych do systemu SENT. Aby aktywować transfer, załóż zadanie SENT.
Zadanie SENT zostało założone. Trwa oczekiwanie na rozpoczęcie przejazdu.
Błąd w komunikacji z systemem SENT. Skorzystaj z procedury awaryjnej.
Dane lokalizacyjne są wysyłane do systemu SENT.


Aplikacja daje możliwość skonfigurowania powiadomień o błędach komunikacji. Można je aktywować w Ustawieniach.Powiadomienia o błędach w komunikacji (zarówno z systemem SENT, jak i e-TOLL) możemy otrzymywać za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail. Dostępne są także powiadomienia PUSH. Zgodnie z naszymi preferencjami, wyboru dokonujemy przez zaznaczenie odpowiedniej opcji.Alerty będą przesyłane na wskazane adresy e-mail oraz numery telefonów. Jeżeli występuje większa liczba adresów e-mail lub numerów telefonów należy je oddzielać spacją, przecinkiem, średnikiem, klawiszem ENTER lub ukośnikiem. 


Bezpośrednio w tabeli możemy edytować nazwę pojazdu i numer rejestracyjny.


Procedura awaryjna SENT

W przypadku problemów z udostępnianiem bieżącej lokalizacji, należy skorzystać z aplikacji e-TOLL (Od 1 października 2021 r. aplikacja e-TOLL PL jest jedyną aplikacją mobilną dostępną w sklepach internetowych, przeznaczoną do systemu SENT. Aplikacje mobilne „Aplikacja Kierowcy SENT GEO" i „Aplikacja Kierowcy SENT GEO (Test)" są nieaktywne).

 

Aplikacja e-TOLL umożliwia wysyłanie danych lokalizacyjnych do systemu z poziomu smartfona. Procedura konfiguracji przejazdu SENT w aplikacji mobilnej została opisana TUTAJ (str. 20).


Od 1 grudnia 2021 roku Ministerstwo Finansów modyfikuje zasady dostarczania danych do systemu SENT. Zapoznaj się z nimi TUTAJ.