Przewóz towarów akcyzowych wymaga ciągłego wysyłania aktualnej pozycji pojazdu do platformy Ministerstwa Finansów. Integracja z systemem SENT to jedna z funkcjonalności aplikacji Navifleet i lokalizatora GPS.\

Komunikacja z SENT w aplikacji Navifleet

Aby uruchomić komunikację z systemem SENT przejdź do NARZĘDZIA → URZĄDZENIA E-TOLL/SENT.Otwarte okno przedstawia tabelę zawierającą dane dotyczące komunikacji z systemem SENT (oraz e-TOLL). Prezentowane informacje to: 

  • ID urządzenia (1) - identyfikator urządzenia w systemie Navifleet.
  • Nazwa pojazdu (2)
  • Nr rejestracyjny pojazdu (3)
  • Identyfikator techniczny (4) - numer seryjny urządzenia, przekazywany do systemu e-TOLL.
  • Identyfikator biznesowy do IKK (5)  -  identyfikator urządzenia OBU / ZSL nadawany przez e-TOLL w procesie rejestracji. Jest wymagany do dodania urządzenia do konta oraz przypisania urządzenia do pojazdu w IKK. 
  • Nr PIN (6) 
  • Komunikacja  SENT (7) - status transferu danych do systemu SENT.
  • Komunikacja e-TOLL (8) - status transferu danych do systemu e-TOLL.
  • Status urządzenia (9) - w przypadku, kiedy urządzenie ma wyłącznie dostęp do komunikacji SENT, pierwsza ikona pokazuje dane wysłane do systemu SENT (pozycję aktualną lub ostatnią wysłaną). Pozostałe ikony dotyczą wyłącznie komunikacji e-TOLL.W kontekście współpracy z systemem SENT kluczowe są statusy transferu danych, znajdujące się w kolumnie nr 7. Aplikacja może wyświetlać 5 różnych statusów:


Ikona statusuOpis
-Urządzenie nie jest używane w systemie SENT. Skontaktuj się z BOK Navifleet i zamów dostęp.
Nie aktywowano transferu danych do systemu SENT. 
Komunikacja z SENT została aktywowana. Trwa oczekiwanie na rozpoczęcie przejazdu.
Błąd w komunikacji z systemem SENT. Skorzystaj z procedury awaryjnej.
Dane lokalizacyjne są wysyłane do systemu SENT.


Obok ikon statusu widnieje przycisk Aktywuj/Zatrzymaj (w zależności od obecnego stanu komunikacji). To on odpowiada za uruchamianie lub wstrzymanie komunikacji z systemem SENT.Aplikacja daje możliwość skonfigurowania powiadomień o błędach komunikacji. Można je aktywować w Ustawieniach.Powiadomienia o błędach w komunikacji (zarówno z systemem SENT, jak i e-TOLL) możemy otrzymywać za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail. Dostępne są także powiadomienia PUSH. Zgodnie z naszymi preferencjami, wyboru dokonujemy przez zaznaczenie odpowiedniej opcji.Alerty będą przesyłane na wskazane adresy e-mail oraz numery telefonów. Jeżeli występuje większa liczba adresów e-mail lub numerów telefonów należy je oddzielać spacją, przecinkiem, średnikiem, klawiszem ENTER lub ukośnikiem. 


Bezpośrednio w tabeli możemy edytować nazwę pojazdu i numer rejestracyjny.


Procedura awaryjna SENT

W przypadku problemów z udostępnianiem bieżącej lokalizacji, należy skorzystać z aplikacji e-TOLL (Od 1 października 2021 r. aplikacja e-TOLL PL jest jedyną aplikacją mobilną dostępną w sklepach internetowych, przeznaczoną do systemu SENT. Aplikacje mobilne „Aplikacja Kierowcy SENT GEO" i „Aplikacja Kierowcy SENT GEO (Test)" są nieaktywne).

 

Aplikacja e-TOLL umożliwia wysyłanie danych lokalizacyjnych do systemu z poziomu smartfona. Procedura konfiguracji przejazdu SENT w aplikacji mobilnej została opisana TUTAJ (str. 20).


Od 1 grudnia 2021 roku Ministerstwo Finansów modyfikuje zasady dostarczania danych do systemu SENT. Zapoznaj się z nimi TUTAJ.