Dla każdej zaplanowanej trasy obliczane są planowane i rzeczywiste koszty jej realizacji. Obliczenia kosztów odbywają się w oparciu o ustawienia bilingowe oraz dane techniczne pojazdu. Wszystkie dane niezbędne do ustawienia przed rozpoczęciem korzystania z modułu Menedżer tras znajdują się w panelu edycji danych pojazdu.


a) Ustawienie właściwego typu pojazdu


b) Ustawienie właściwych wymiarów i masy pojazdu


c) Ustawienie właściwych stawek rozliczeniowych oraz walutyOpis dostępnych ustawień:


Norma emisji - na podstawie tego parametru obliczana jest wysokość opłat drogowych.

Stawka za km pusty - stawka, w oparciu o którą będą przeliczane koszty pokonania fragmentu trasy między pierwszym jej punktem a punktem oznaczonym jako załadunkowy.

Stawka z km ładowny  - stawka, w oparciu o którą będą przeliczane koszty pokonania fragmentu trasy między punktem oznaczonym jako załadunkowy a ostatnim punktem na trasie.


Limit bezpłatnych km pustych - pula kilometrów odcinka pustego, która nie będzie ujęta w obliczaniu kosztu trasy.


Do kosztów wliczaj opłaty drogowe - jeśli umowa na linii przewoźnik - spedycja dotyczy stawki "all-in", wówczas opłaty drogowe nie są wliczane do łącznego kosztu trasy. Jeśli rozliczenie z przewoźnikiem następuje w oparciu o ustaloną stawkę oraz zwrot opłat drogowych, wówczas do kosztu trasy będą wliczane opłaty drogowe.


Ignoruj dystans pokonany na promie lub pociągu - jeśli rozliczenie dotyczy tylko kilometrów pokonanych "na kołach", wówczas należy zaznaczyć opcję ignorowania odcinków promowych i kolejowych, na których pojazd jest przewożony przez inny środek transportu.


Udostępnij możliwość dodawania odcinka podjazdowego - jeśli istnieje potrzeba monitorowania stosunku kilometrów pustych i ładownych należy zaznaczyć tę opcję. Dzięki niej spedytorzy będą mogli oznaczać wybrany adres na trasie jako załadunkowy, który podzieli trasę na etap pusty i ładowny i spowoduje automatyczne obliczanie statystyk dla obu odcinków trasy.