Dla każdej zaplanowanej trasy obliczane są planowane i rzeczywiste koszty jej realizacji. Obliczenia kosztów odbywają się w oparciu o ustawienia bilingowe oraz dane techniczne pojazdu. Wszystkie dane niezbędne do ustawienia przed rozpoczęciem korzystania z modułu Menedżer tras znajdują się w panelu edycji danych pojazdu.


a) Ustawienie właściwego typu pojazdub) Ustawienie właściwych wymiarów i masy pojazduc) Ustawienie właściwych stawek rozliczeniowych oraz walutyOpis dostępnych ustawień:


  • Norma emisji - na podstawie tego parametru obliczana jest wysokość opłat drogowych.
  • Stawka za km pusty - stawka, w oparciu o którą będą przeliczane koszty pokonania fragmentu trasy między pierwszym jej punktem a punktem oznaczonym jako załadunkowy.
  • Stawka z km ładowny - stawka, w oparciu o którą będą przeliczane koszty pokonania fragmentu trasy między punktem oznaczonym jako załadunkowy a ostatnim punktem na trasie.
  • Limit bezpłatnych km pustych - pula kilometrów odcinka pustego, która nie będzie ujęta w obliczaniu kosztu trasy.
  • Do kosztów wliczaj opłaty drogowe - jeśli umowa na linii przewoźnik - spedycja dotyczy stawki "all-in", wówczas opłaty drogowe nie są wliczane do łącznego kosztu trasy. Jeśli rozliczenie z przewoźnikiem następuje w oparciu o ustaloną stawkę oraz zwrot opłat drogowych, wówczas do kosztu trasy będą wliczane opłaty drogowe.
  • Ignoruj dystans pokonany na promie lub pociągu - jeśli rozliczenie dotyczy tylko kilometrów pokonanych "na kołach", wówczas należy zaznaczyć opcję ignorowania odcinków promowych i kolejowych, na których pojazd jest przewożony przez inny środek transportu.
  • Udostępnij możliwość dodawania odcinka podjazdowego - jeśli istnieje potrzeba monitorowania stosunku kilometrów pustych i ładownych należy zaznaczyć tę opcję. Dzięki niej spedytorzy będą mogli oznaczać wybrany adres na trasie jako załadunkowy, który podzieli trasę na etap pusty i ładowny i spowoduje automatyczne obliczanie statystyk dla obu odcinków trasy.

Zestawy ciągnik-naczepa

System jest przystosowany do planowania transportu dla dowolnych typów pojazdów - samochodów ciężarowych (solówki), naczep oraz zestawów ciężarowych. Jeśli w swojej firmie posiadasz i monitorujesz naczepy, a ciągniki siodłowe dostarczają ci podwykonawcy, możesz stworzyć wirtualne profile ciągników siodłowych swoich podwykonawców oraz powiązać je z twoimi naczepami. Ustawienia rozliczeniowe zawsze przypisywane są do ciągnika i w oparciu o nie obliczane są planowane koszty trasy. Jeśli naczepa zmieni podwykonawcę, do kosztów brane będą ustalenia właściwe dla nowego podwykonawcy. Tworzenie wirtualnych profili ciągników siodłowych i sprzęganie ich w zestawy możesz wykonać z poziomu Ustawień.