Menedżer tras

Planowanie i kontrola rentowności frachtów

Planowanie trasy jednorazowej
Moduł Menedżer Tras to zestaw praktycznych funkcjonalności z perspektywy zarządzania transportem. Podstawową jest warstwa map z wyświetlonymi ograniczeniami...
wt, 15 Luty, 2022 o 10:22 RANO
Tworzenie szablonów tras oraz tras cyklicznych
Szablon trasy to zbiór ustawień trasy, w skład którego wchodzą takie elementy jak: - lista i kolejność punktów do odwiedzenia, - okna czasowe przy poszcz...
wt, 15 Luty, 2022 o 10:25 RANO
Ustawienia stawek w Menedżerze tras
Dla każdej zaplanowanej trasy obliczane są planowane i rzeczywiste koszty jej realizacji. Obliczenia kosztów odbywają się w oparciu o ustawienia bilingowe o...
wt, 15 Luty, 2022 o 2:41 PO POŁUDNIU
Monitorowanie postępu tras
Aplikacja samodzielnie wykrywa moment rozpoczęcia realizacji danej trasy na podstawie położenia pojazdu i adresu punktu początkowego. W trakcie realizacji t...
czw, 17 mar, 2022 o 9:19 RANO