Moduł Menedżer Tras to zestaw praktycznych funkcjonalności z perspektywy zarządzania transportem. Podstawową jest warstwa map z wyświetlonymi ograniczeniami dla pojazdów ciężarowych takimi jak np. ograniczenie tonażowe, wysokościowe lub ADR. W parze z ograniczeniami w ruchu idzie także informacja o aktualnym natężeniu ruchu. Dzięki temu można z wyprzedzeniem pomóc kierowcy ominąć korek lub znaleźć drogę okrężną i ominąć zakaz. Obie te warstwy można aktywować w prawym górnym rogu mapy.


Dodawanie nowej trasy odbywa się z poziomu zakładki Menedżer Tras, który znajduje się w zakładce NARZĘDZIA -> MENEDŻER TRAS.


W celu szybkiego zaplanowania trasy, odnośnik do Menedżera tras został umieszczony także nad listą pojazdów:Z listy pojazdów można bezpośrednio przejść do zaplanowania trasy dla konkretnego pojazdu przez kliknięcie przycisku "Zaplanuj trasę":Zaplanowanie trasy jednorazowej


Trasy jednorazowe, to takie które nie są automatycznie powtarzane w określonym interwale. Dodanie trasy jednorazowej polega na wybraniu punktu startowego, końcowego oraz punktów pośrednich. W planowaniu trasy wykorzystywane są dane techniczne pojazdu (wymiary, DMC, typ). Dla każdej zaplanowanej trasie obliczany jest spodziewany koszt jej realizacji w oparciu o ustawienia bilingowe. Planowanie trasy jednorazowej składa się z następujących etapów:


a) Przejście do trybu planowania trasy dla konkretnego pojazdu:b) Wprowadzenie danych identyfikacyjnych trasy (na własny użytek) oraz daty planowanego rozpoczęcia jej realizacji:c) Wprowadzenie adresów: początkowego, końcowego oraz ewentualnie punktów pośrednich, a których pojazd musi się zatrzymać. Na tym etapie określa się także punkt załadunkowy, który podzieli trasę na odcinek pusty i ładowny oraz ustawia potrzebne ograniczenia typu unikanie opłat, promów, autostrad, a nawet całych krajów. Na tym etapie można ustawić też okno czasowe. Jeśli kierowca odwiedzi punkt poza oknem czasowym, wówczas zostanie to uznane przez system jako naruszanie.d) Ostatnim, opcjonalnym krokiem jest skorygowanie przebiegu trasy za pomocą funkcji "Drag&Drop". Przesunięcie dowolnego fragmentu trasy nad konkretne miejsce spowoduje automatyczne przeliczenie nowego przebiegu planowanej trasy. Poniżej listy adresów znajduje się pełne podsumowanie wyznaczonej trasy, które składa się z długości, czasu jazdy a także kosztów.


Po wyznaczeniu należy zapisać trasę, klikając przycisk ZAPISZ w prawym górnym rogu okna dodawania trasy.