Aplikacja samodzielnie wykrywa moment rozpoczęcia realizacji danej trasy na podstawie położenia pojazdu i adresu punktu początkowego. W trakcie realizacji trasy, jej postęp jest sygnalizowany paskiem postępu, który pozwoli zorientować się w sytuacji już na pierwszy rzut oka.Szczegóły trasy

Realizacja trasy jest szczegółowo udokumentowana przez aplikację Navifleet. Każdą trasę można rozwinąć, aby zobaczyć jej mini-szczegóły. Widok zawiera podstawowe informacje na temat realizacji trasy, takie jak lista i status wizyt w zaplanowanych punktach, przebyty dystans oraz ślad trasy planowanej oraz wykonanej.Z widoku mini-szczegółów można przejść bezpośrednio to pełnych szczegółów na temat trasy oraz edytować jej założenia. 


Statusy tras i ich znaczenie


Każda trasa ma automatycznie aktualizowany status realizacji w oparciu o dane GPS z lokalizatora w pojeździe, który realizuje dany przewóz. Lista dostępnych statusów jest następująca:


NOWA - trasa, która oczekuje na przyjazd pojazdu do pierwszego punktu oraz opuszczenie go, co jest tożsame z rozpoczęciem trasy. 


ROZPOCZĘTA - otrzymuje go trasa, gdy pojazd wyjechał z pierwszego punktu po dacie rozpoczęcia lub do 3 dni przed jej rozpoczęciem, gdy dla danego pojazdu istnieje trasa pusta i ładowna, a początek tej trasy znajduje się w odległości 500 m od końca poprzedniej trasy.


ZAKOŃCZONA - status, który sygnalizuje, że pojazd wjechał do ostatniego punktu, rozpoczął nową trasę lub gdy minęło 14 dni od daty jej rozpoczęcia.


ZAKOŃCZONA Z NARUSZENIEM - trasa, która jest zakończona, ale w trakcie jej realizacji doszło do przekroczenia planowanego dystansu pustego lub ładownego o 50 km albo nie wszystkie punkty zostały odwiedzone.


Postępowanie w sytuacji błędnego przeliczenia przebiegu trasy


Jeśli system Navifleet źle przeliczył daną trasę (np. brak wykrycia wizyty, błędny dystans spowodowany opóźnieniem w odbiorze danych GPS) można ręcznie wymusić przeliczanie trasy. W celu ponownego przeliczenia przebiegu trasy należy otworzyć okno edycji trasy, a następnie bez modyfikacji zapisać formularz. Dane powinny przeliczyć się po maksymalnie 15 minutach


Obliczanie opłat drogowych


Aplikacja oblicza opłaty drogowe planowane (w chwili wyznaczenia trasy) oraz rzeczywiste (w chwili zakończenia trasy). Opłaty drogowe w różnych krają występują pod różnymi walutami, jednak dla uproszczenia są poddane przewalutowaniu w oparciu o aktualne na dany dzień kursy walut. Dzięki temu niezależnie od tego, przez jaki kraj przebiegała trasa, to opłaty drogowe są wyznaczone w jednej walucie. według ustawień bilingowych w panelu pojazdu.


W podsumowaniu trasy uwzględniane są opłaty E-TOLL.Rodzaje dróg, na których została uiszczona opłata E-TOLL są opisane następującymi symbolami:

  • A - autostrady.
  • G - drogi główne.
  • S - drogi ekspresowe.
  • Gp - drogi główne podwyższonego ruchu.