Każdy użytkownik Navifleet może zarządzać komunikacją z systemem SENT z poziomu aplikacji mobilnej.

Jak aktywować i kontrolować komunikację z systemem SENT w aplikacji mobilnej Navifleet?

Aby zobaczyć listę Twoich urządzeń uprawnionych do komunikacji SENT wybierz zakładkę e-TOLL/SENT.
Lista przedstawia trzy kolumny (kolejno od lewej):

  • Nazwa pojazdu.

  • Status komunikacji z systemem SENT.

  • Status komunikacji z systemem e-TOLL.


Jeśli posiadamy wiele pojazdów, znalezienie konkretnej pozycji ułatwi wyszukiwarka znajdująca się w górnej części widoku.

W zależności od tego jaki status ma komunikacja danego urządzenia z systemem SENT, w środkowej kolumnie mogą pojawić się następujące ikony:

Ikona statusu

Opis

-

Urządzenie nie jest używane w systemie SENT. Skontaktuj się z BOK Navifleet i zamów dostęp.

Nie aktywowano transferu danych do systemu SENT.

Komunikacja z SENT została aktywowana. Trwa oczekiwanie na rozpoczęcie przejazdu.

Błąd w komunikacji z systemem SENT. Skorzystaj z procedury awaryjnej.

Dane lokalizacyjne są wysyłane do systemu SENT.


Po kliknięciu w wybrany pojazd, aplikacja wyświetli szczegółowy widok urządzenia. Zostały w nim zawarte komunikaty dot. komunikacji SENT (1) i e-TOLL (2), identyfikator biznesowy urządzenia (3) oraz przycisk Aktywuj/Zatrzymaj (4), którym możesz uruchomić bądź zakończyć komunikację wybranego urządzenia z systemem SENT. Aplikacja mobilna jest w pełni zsynchronizowana z platformą gps.navifleet.pl. Oznacza to, że komunikację z systemem SENT rozpoczętą w aplikacji przeglądarkowej możemy zakończyć w aplikacji mobilnej (działa to w obie strony).