Z tego artykułu dowiesz się jak:

  • Pobierać pliki DDD - jednorazowo - cyklicznie
  • Jak ustawić harmonogram pobierania
  • Gdzie znajduje się archiwum pobranych plików
  • Co to jest kolejka pobrań
  • Gdzie znajduje się terminy pobrań

Pobieranie plików DDD w systemie Navifleet odbywa się na dwa sposoby – jednorazowo i cyklicznie. Główną funkcjonalnością modułu jest harmonogram pobrań, który samodzielnie przestrzega terminów i bez ingerencji człowieka sam rozpoczyna pobieranie plików. Plik DDD można pobrać również ręcznie przez wybranie pojazdu i zaznaczenie typu pliku, jaki ma zostać pobrany. W aplikacji gps.navifleet.pl znajduje się archiwum wszystkich pobranych plików, które można pobrać na komputer.

Harmonogram pobierania plików DDD

Głównym założeniem systemu jest samodzielne pilnowanie terminów pobrań plików DDD i automatyczne rozpoczynanie pobrań wtedy, gdy termin się zbliża. Ustawienia harmonogramu można zdefiniować w zakładce Ustawienia → Pliki DDD. W ustawieniach należy aktywować pobieranie danych dla pamięci masowej oraz z kart kierowców. Po aktywacji należy zaznaczyć, dla jakich pojazdów i kierowców mają być automatycznie pobierane pliki DDD.

Archiwum pobranych plików

Pobrane pliki DDD są bezterminowo przechowywane w systemie navifleet. W zakładce Tachograf → odczyt plików DDD znajduje się lista plików DDD wraz z datą pobrania, nazwiskiem kierowcy lub numerem rejestracyjnym, terminowością pobrania względem aktualnego stanu prawnego oraz przyciskiem do pobrania pliku.

Kolejka pobrań

Pliki DDD są pobierane samodzielnie przez platformę Navifleet, jeśli tylko użytkownik zapewnił możliwość autoryzacji (opis w akapicie Autoryzacja dostępu do tachografu). System Navifleet w dni robocze w godzinach 6:00 – 18:00 co godzinę sprawdza nadchodzące terminy pobrań. Jeśli któryś plik wymaga pobrania, automatycznie tworzone jest zlecenie pobrania pliku, które będzie poddane próbie realizacji co godzinę. Jeśli zostały spełnione wszystkie warunki wymagane do rozpoczęcia pobierania, ale pobieranie nie zakończyło się sukcesem wówczas pobieranie oznaczone jest jako nieudane i planowane jest kolejne, identyczne zlecenie pobrania pliku. System Navifleet wykona max. 10 prób pobierania i przestanie ponawiać próbę pobrania pliku DDD. Wówczas w kolejce pobrań zostanie to wyróżnione. W takim przypadku należy niezwłocznie zgłosić usterkę do naszego Działu Technicznego.

Zbliżające się terminy

W lewym górnym rogu zakładki ODCZYT PLIKÓW DDD znajduje się lista Zbliżające się terminy wraz z wyświetloną informacją o dacie kolejnego pobrania, wynikającą z aktualnie obowiązującego stanu prawnego (28 dni dla karty kierowcy i 90 dni dla pamięci masowej).