W module zdalnego tachografu w aplikacji Navifleet użytkownik jest w stanie zweryfikować, ile czasu pracy pozostało danemu kierowcy przed obowiązkowym odpoczynkiem. Dane są prezentowane w czasie rzeczywistym. Jest to duże udogodnienie dla logistyka, ułatwiające planowanie kolejnych tras i zleceń.

Czas pracy

Aby odczytać czas pracy kierowcy należy wybrać Tachograf → Czas Pracy. 


Wyświetlone okno czasu pracy zawiera takie informacje, jak:

  1. Imię i nazwisko kierowcy.
  2. Rodzaj aktywności — aktualna aktywność kierowcy (w nawiasie prezentowany jest czas jej trwania).
  3. Pojazd.
  4. Pozostało (cykl) — dostępny czas prowadzenia pojazdu w danym cyklu.
  5. Pozostało (doba) —  dostępny czas prowadzenia pojazdu w ujęciu dobowym.
  6. Pozostało (dwa tygodniowe) — dostępny czas prowadzenia pojazdu w ujęciu dwutygodniowym.
  7. Szczegóły — zawiera informacje na temat wydłużonego czasu jazdy i skróconych odpoczynków.


Powyższe wartości odczytywane są bezpośrednio z instalacji tachografu.